Tp.HCM: Chưa đấu thầu đã “trúng” hợp đồng tiền tỷ!

(Phapluatmoitruong.vn) Mặc dù chưa tổ chức đấu thầu đúng các quy định pháp luật về sử dụng ngân sách nhưng BQL Dự án Đầu tư khu vực quận 4 đã giao cho doanh nghiệp thực hiện quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải… trên địa bàn quận 4.

Hợp đồng trúng thầu không minh bạch

Theo UBND quận 4, ngày 2/8/2021, BQL Dự án Đầu tư khu vực quận 4 và Liên doanh Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 4 – Hợp tác xã vận tải Công nông có ký hợp đồng số 3007/HĐ-VS về việc thực hiện công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vận hành trạm trung chuyển trên địa bàn quận 4. Giá trị trúng thầu là 137.214.345.639 đồng. Thời gian thực hiện 36 tháng (từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2023).

Do từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021, UBND quận 4 đã có quyết định đặt hàng số 707/QĐ-UBND-TH ngày 17/5/2021, về việc cung ứng quét dọn, thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 4 trong 6 tháng đầu năm 2021, nên hợp đồng này chỉ thực hiện từ 1/7/2021 đến 31/12/2023. Hợp đồng có giá trị 114.345.288.033 đồng (trừ gần 23 tỷ đồng do đặt hàng trước -PV). Trong đó, Công ty TNHH MTV DV Công ích quận 4 có tỉ lệ phần trăm so với tổng giá thầu là 48%, tương đương 54.887.009.103 đồng; Hợp tác xã Vận tải Công nông có tỉ lệ phần trăm so với tổng giá thầu là 52%, tương đương 59.458.278.930 đồng.

Trả lời PV Môi trường và Đô thị điện tử về một số nội dung của hợp đồng nói trên, ông Võ Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND quận 4 cho biết, công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vận hành trạm trung chuyển trên địa bàn quận 4 được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu, Hợp tác xã Vận tải Công nông liên doanh tham gia dự thầu đáp ứng theo Khoản 1, Điều 5 và Điều 6 của Luật Đấu thầu.

Công văn UBND Quận 4 gửi Tạp chí MTĐTVN

“Nguồn vốn thực hiện công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vận hành trạm trung chuyển trên địa bàn quận 4 từ nguồn chi thường xuyên được UBND Tp.HCM phân bổ cho UBND quận 4 hàng năm, trên cơ sở dự toán và khối lượng thực hiện quyết toán của năm trước”, ông Dũng thông tin thêm. Tuy nhiên, trả lời của UBND Q4 có 02 điểm cực kỳ vô lý, đó là: Hợp đồng liên kết ký ngày 02/8/2021 để thực hiện công việc của 36 tháng, trong đó có 06 tháng đầu năm 2021 (điều 5.1 của hợp đồng – PV) (!); thứ hai, năm 2021 chưa quyết toán thì cơ sở nào để phân bổ ngân sách cho các năm tiếp theo mà hợp đồng đã ký đến năm 2023?

Hợp đồng giữa BQL Dự án Đầu tư khu vực quận 4 và Liên doanh trúng thầu.

Chỉ định đặt hàng trái với Luật đấu thầu

Theo lý giải của UBND quận 4, do dịch Covid-19 nên đơn vị này đã cho đặt hàng công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vận hành trạm trung chuyển trên địa bàn quận 4 từ ngày 1/1/2021 cho đến khi có kết quả đấu thầu. Khối lượng, chi phí thực hiện từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021 được thực hiện theo hình thức đặt hàng, doanh nghiệp được đặt hàng cũng là liên doanh trúng thầu trên.

Như vậy, mặc dù chưa có kết quả đấu thầu và ký kết hợp đồng, nhưng từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/6/2021, UBND quận 4 đã chỉ định đặt hàng liên doanh Công ty TNHH MTV DV Công ích quận 4 và Hợp tác xã vận tải Công nông công tác quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, vận hành trạm trung chuyển trên địa bàn địa bàn với số tiền  gần 23 tỷ đồng (!)

Điều dễ nhận thấy là, quyết định 707/QĐ-UBND-TH ngày 17/5/2021 của UBND Q4 đặt hàng gần 23 tỷ đồng mà chỉ định thầu là vi phạm Luật đấu thầu, đó là chưa kể việc chỉ định đặt hàng cho công ty dịch vụ công ích làm từ ngày 1/7/2021 đến khi ký hợp đồng chính thức là vi phạm các quy định về pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Ngoài ra, quyết định 707 ký ngày 17/5/2021 nhưng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2021 là trái với nguyên tắc tài chính kế toán. Đặt hàng chỉ là một hình thức hợp đồng, không có nghĩa là đặt hàng thì không phải tổ chức đấu thầu, trong khi giá trị đặt hàng hàng lên đến hàng chục tỷ đồng.

Quyết định số 707 của UBND Quận 4

Ngoài ra, theo ông Võ Thanh Dũng, nguồn vốn thực hiện hợp đồng trên từ nguồn chi thường xuyên được UBND Tp.HCM phân bổ cho UBND quận 4 hàng năm, trên cơ sở dự toán và khối lượng thực hiện quyết toán của năm trước. Điều này rất không hợp lý. Theo quy định về việc sử dụng ngân sách nhà nước, mỗi năm các đơn vị đều phải tổ chức đấu thầu nhưng UBND quận 4 không tổ chức hàng năm mà lại cho BQL Dự án Đầu tư khu vực quận 4 và Liên doanh Công ty TNHH MTV DV Công ích quận 4 – Hợp tác xã vận tải Công nông ký hợp đồng trúng thầu với thời gian 30 tháng (tính từ 01/7/2021 đến ngày 31/12/2023 – trích điều 4 của hợp đồng- PV), là vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu và sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Môi trường và Đô thị điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Đỗ Thuận

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Công ty TNHH MTV DV Công ích quận 4, đơn vị liên doanh trúng thầu.