Tp.HCM: Chủ đầu tư GreenTown cam kết pháp lý với khách hàng bằng… miệng!