TP.HCM: Chấn chỉnh giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

(Phapluatmoitruong.vn) – UBND TP.HCM vừa có báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện các giải pháp chấn chỉnh giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

UBND TP đã giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn theo thẩm quyền thực hiện nhiều nội dung liên quan đến công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai nói chung và công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói riêng.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo đúng quy định của pháp luật; chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, đặc biệt là tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc, giải quyết thủ tục cho công dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, các sở ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Thực hiện việc kiểm tra đột xuất công vụ, trong đó tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, trường hợp cần thiết thì luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra.

Ngoài ra, UBND TP cũng triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế, cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công nhằm chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Trong đó, tập trung thực hiện số hóa dữ liệu hồ sơ đất đai, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

Song song đó, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghệ thông tin phục vụ đô thị thông minh và hiện đại hóa nền hành chính, hoàn thành việc cải tạo hạ tầng mạng, phần mềm quản lý giá đất.

Phan Hải – Trí Minh

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: TP.HCM chấn chỉnh công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai (ảnh minh họa).