Toàn cảnh dự án Five Star Eco City dính loạt sai phạm vừa bị Bộ TN&MT ‘sờ gáy’

Ngoài chiếm 2,16ha đất, Công ty Năm Sao còn để xảy ra loạt sai phạm nghiêm trọng tại dự án Five Star Eco City như: Xác định giá đất, cấp GCNQSDĐ chưa phù hợp..

Theo kết luận của Bộ TN&MT về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường của Công ty Năm Sao khi thực hiện dự án Khu đô thị Năm Sao (Five Star Eco City) tại tỉnh Long An, doanh nghiệp này đã để xảy ra loạt sai phạm nghiêm trọng.

Theo kết luận của Bộ TN&MT về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường của Công ty Năm Sao khi thực hiện dự án Khu đô thị Năm Sao (Five Star Eco City) tại tỉnh Long An, doanh nghiệp này đã để xảy ra loạt sai phạm nghiêm trọng.

Trong đó, điển hình là việc được UBND tỉnh Long An giao 373.226 m2 đất để thực hiện dự án, thế nhưng công ty đã sử dụng diện tích 394.827,46 m2 (vượt 21.601,46 m2 đất được giao). Đây là hành vi chiếm đất, vi phạm quy định của Chính phủ.

Trong đó, điển hình là việc được UBND tỉnh Long An giao 373.226 m2 đất để thực hiện dự án, thế nhưng công ty đã sử dụng diện tích 394.827,46 m2 (vượt 21.601,46 m2 đất được giao). Đây là hành vi chiếm đất, vi phạm quy định của Chính phủ.

Kết quả thanh tra cũng cho thấy, UBND tỉnh Long An ban hành các Quyết định giao đất, cho thuê đất đối với Công ty Năm Sao theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, không theo nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư được phê duyệt là không phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Kết quả thanh tra cũng cho thấy, UBND tỉnh Long An ban hành các Quyết định giao đất, cho thuê đất đối với Công ty Năm Sao theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, không theo nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư được phê duyệt là không phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Bên cạnh đó, việc xác định giá đất đối với diện tích 8.584m2 đất ở nông thôn giao cho Công ty Năm Sao thực hiện dự án theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh trong việc tính tiền sử dụng đất là chưa phù hợp với các các quy định của Luật Đất đai.

Công ty Năm Sao được cấp GCNQSDĐ đối với diện tích 4.114 m2 đất thuộc quy hoạch hành lang đường giao thông (tỉnh lộ 826 và 835B) là chưa phù hợp với quy định của Chính phủ.

Công ty Năm Sao được cấp GCNQSDĐ đối với diện tích 4.114 m2 đất thuộc quy hoạch hành lang đường giao thông (tỉnh lộ 826 và 835B) là chưa phù hợp với quy định của Chính phủ.

Thửa đất thể hiện trên các GCNQSDĐ cấp cho Công ty Năm Sao không có ranh khép kín, gồm nhiều vị trí khác nhau là không phù hợp với quy định của Luật Đất đai.

Ngoài ra, phần lớn diện tích đất được giao cho Công ty Năm Sao nhưng chưa triển khai xây dựng các hạng mục, công trình đã được cơ quan nhà nước phê duyệt, tiến độ sử dụng đất chậm dẫn đến dự án không đảm bảo về tiến độ đã được phê duyệt, vi phạm quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Tại dự án, nhiều công trình đang được thi công.

Tại dự án, nhiều công trình đang được thi công.

Công nhân thực hiện xây dựng một công trình tại dự án chiều 24/7.

Ngoài những sai phạm nêu trên, theo kết luận thanh tra, Công ty Năm Sao còn thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân dưới hình thức phân lô, bán nền khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Ngoài những sai phạm nêu trên, theo kết luận thanh tra, Công ty Năm Sao còn thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân dưới hình thức phân lô, bán nền khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Từ những sai phạm trên, Bộ TN&MT kiến nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở TN&MT, UBND huyện Cần Giuộc và các cấp, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất, bảo vệ môi trường cũng như tiến độ đưa đất vào sử dụng đối với Công ty Năm Sao, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý đối với những sai phạm theo quy định pháp luật.

Từ những sai phạm trên, Bộ TN&MT kiến nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở TN&MT, UBND huyện Cần Giuộc và các cấp, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất, bảo vệ môi trường cũng như tiến độ đưa đất vào sử dụng đối với Công ty Năm Sao, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý đối với những sai phạm theo quy định pháp luật.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót trong quản lý nhà nước về đất đai và môi trường. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm nêu trên.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót trong quản lý nhà nước về đất đai và môi trường. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm nêu trên.

Thy Huệ – Báo VTC News

Theo VTC News

Xem bài viết gốc tại đây:

https://vtc.vn/toan-canh-du-an-five-star-eco-city-dinh-loat-sai-pham-vua-bi-bo-tn-mt-so-gay-ar807303.html