Tiến độ dự án thành phần 4 sân bay Long Thành đang rất chậm trễ

Với dự án thành phần 4 (các công trình khác) của sân bay Long Thành, Phó thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo nhưng đến nay việc triển khai hết sức chậm trễ.

Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo số 251/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp tổ công tác dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Thông báo nêu rõ, đến nay, các hạng mục công trình quan trọng của dự án trước đây gặp khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết triển khai với tiến độ tốt.

Phó thủ tướng biểu dương Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Quản lý bay Việt Nam (VATM) trong việc triển khai các dự án thành phần, thi công vượt tiến độ đề ra, giám sát chất lượng công trình, tiến độ tổng thể, toàn diện.

Về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thành công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng đối với diện tích còn lại dự án vào ngày 3.6.2024 và phần diện tích còn lại của tuyến giao thông kết nối T2 vào ngày 30.6.2024 theo cam kết của quyền Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với ACV xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để không ảnh hưởng đến quá trình thi công các hạng mục do ACV làm chủ đầu tư.

Về triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư các dự án thành phần chịu trách nhiệm tổ chức thi công dự án của mình theo quy định, Bộ GTVT chịu trách nhiệm tổ chức điều phối tổng thể để đảm bảo kết nối đồng bộ giao diện giữa các dự án thành phần của dự án.

Đối với dự án thành phần 1 (trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước), Phó thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư các hạng mục, dự án xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai chi tiết, trong đó có thời điểm khởi công, thời điểm hoàn thành, xác định đường găng (gantt) tiến độ, gửi Bộ GTVT tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5.6.2024.

Ngoài ra, Bộ GTVT thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng trạm kiểm dịch y tế, trạm kiểm dịch động, thực vật; thời gian hoàn thành trước ngày 5.6.2024.

Về dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay), VATM tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai dự án; rà soát, hoàn thiện tiến độ hoàn thành dự án thành phần bảo đảm không để ảnh hưởng đến quá trình vận hành, khai thác của toàn bộ dự án.

Với dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu), ACV phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai trong việc xây dựng kế hoạch tiếp nhận, bàn giao mặt bằng diện tích còn lại của dự án và diện tích tuyến giao thông kết nối T2, xây dựng kế hoạch triển khai để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Còn dự án thành phần 4 (các công trình khác), Phó thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo, nhưng đến nay việc triển khai hết sức chậm trễ, do đó Bộ trưởng Bộ GTVT chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả dự án.

Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ GTVT trực tiếp chỉ đạo xác định đường găng (gantt) tiến độ của dự án thành phần 4, trong đó nêu rõ mốc thời gian cuối cùng phải hoàn thành (đây là một chỉ tiêu pháp lệnh) để đảm bảo đồng bộ với tiến độ hoàn thành các công trình khác của cảng hàng không. Từ đó xác định các nội dung công việc theo các mốc tiến độ cụ thể phải hoàn thành với điều kiện tiên quyết chỉ được hoàn thành sớm hơn so với mốc tiến độ đề ra, không được chậm trễ kéo dài hơn.

“Xác định đầu tư hạng mục công trình cho sân bay mang tầm cỡ của thế giới, của khu vực có khả năng cạnh tranh cao; lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tốt nhất, đã tham gia đầu tư vào các sân bay hàng đầu trên thế giới thành công, ưu tiên nhà đầu tư Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm”, Phó thủ tướng nêu.

Phó thủ tướng yêu cầu bảo đảm tính tổng thể, kết nối với các dự án liên quan. Bộ GTVT chịu trách nhiệm trong việc điều phối, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm phối hợp bảo đảm thực hiện các dự án.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ GTVT xây dựng báo cáo về việc triển khai dự án, trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội vào kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 một số nội dung cụ thể:

Đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết số 95/2019/QH14 ngày 26.11.2019 của Quốc hội (trong đó làm rõ việc chậm tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp; kiến nghị và cam kết với Quốc hội về thời gian hoàn thành, việc bố trí tái định cư trong đó cần giải trình rõ việc không đấu giá đất tái định cư…).

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 1: ACV nghiên cứu phương án khai thác tổng thể, lựa chọn tư vấn lập dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trong đó nêu rõ các nội dung công việc cần làm ngay trong giai đoạn 1 để không ảnh hưởng tới việc khai thác cảng hàng không giai đoạn 1, gửi Bộ GTVT tổng hợp trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội.

Lam Thanh/MTG

Theo Một Thế Giới

Ảnh: Phối cảnh sân bay Long Thành

Xem bài viết gốc tại đây:

https://1thegioi.vn/tien-do-du-an-thanh-phan-4-san-bay-long-thanh-dang-rat-cham-tre-217969.html