Thừa Thiên Huế: Xử phạt hàng loạt doanh nghiệp khai thác khoáng sản sai phép

Nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Thừa Thiên Huế bị xử phạt về thống kê sản lượng không đúng quy trình, mỏ hết hạn nhưng không làm thủ tục đóng cửa.

Ngày 18/10, Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa công bố công khai các Kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản đối với 4 doanh nghiệp đang hoạt động khai thác mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, công bố kết luận thanh tra đối với Công ty Cổ phần Khai thác đá và Xây dựng Hương Bằng; Công ty TNHH Toàn Tâm; Công ty TNHH MTV Thanh Bình An và Công ty TNHH MTV Quế Lâm Miền Trung. Thông qua kết quả thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường giao Thanh tra Sở xử phạt (3 doanh nghiệp) và tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định xử phạt hành chính (3 chủ mỏ) về các hành vi thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế không đúng quy trình và mẫu biểu theo quy định; chủ mỏ có giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực nhiều tháng nhưng không nộp hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ.

Theo đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Khai thác đá và xây dựng Hương Bằng (mỏ đá Hương Bằng, phường Hương Vân, TX. Hương Trà, Thừa Thiên Huế) 50 triệu đồng vì thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế không đúng quy trình và mẫu biểu theo quy định đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Xử phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thanh Bình An (mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường Sơn Thủy, xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) 110 triệu đồng vì thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế không đúng quy trình và mẫu biểu theo quy định đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và khai thác không đúng các thông số của hệ thống khai thác.

Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quế Lâm miền Trung (mỏ than bùn tại khu vực trầm Bậc Nẫy, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), Thanh Tra Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị ban hành quyết định xử phạt.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định xử phạt đối với 3 chủ mỏ có giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực nhiều tháng nhưng không nộp hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ theo quy định. Cụ thể, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ngọc; Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ Hải An và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Duy Thái mỗi đơn vị 120 triệu đồng.

Đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế cho biết, các kết luận thanh tra đã nêu rõ các tồn tại, vi phạm của các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra, khắc phục các tồn tại, vi phạm và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện.

“Việc thanh kiểm tra xử lý các vi phạm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản thực hiện theo kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt. Xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm sẽ góp phần chấn chỉnh hoạt động của chủ mỏ trong việc chấp hành quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản; tạo sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này”, đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế cho biết thêm.

Nguyễn Tuấn – Báo Công Thương

Theo Công Thương

Ảnh: Nhiều doanh nghiệp khai thác khoáng sản sai phép bị cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế xử phạt hàng trăm triệu đồng

Xem bài viết gốc tại đây:

https://congthuong.vn/thua-thien-hue-xu-phat-hang-loat-doanh-nghiep-khai-thac-khoang-san-sai-phep-279563.html