Thông tư điều chỉnh quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Thông tư 17/2021/TT-BGTVT được Bộ giao thông vận tải ban hành để điểu chình các quy định liên quan đến phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt.

Xin mời quý độc giả xem toàn văn Thông tư số: 17/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt tại đây:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here