Thanh tra thành phố Cần Thơ: Cả vú lấp miệng em!

(Phapluatmoitruong.vn) – Liên tiếp 03 kỳ báo, trong các số ra ngày 11/05, 12/05 và 16/05/2017 với tiêu đề: “Thành phố Cần Thơ dùng quyết định ma để thu hồi đất của dân”, Tòa soạn Môi Trường Đô thị Việt Nam điện tử đã có các bài viết phân tích về việc tỉnh Hậu Giang (cũ) nay là thành phố Cần Thơ vào năm 1978 đã dùng một bản sao y quyết định (không phải quyết định chính thức) để cấp 26 ha đất cho công ty xây dựng Hậu Giang nhưng trước đó không hề có quyết định thu hồi đất của dân.

Điều đáng nói ở đây là, quyết định mà UBND tỉnh Hậu Giang lúc đó dùng để thực hiện không hề có giá trị pháp lý, tuy nhiên, trong hơn 30 năm nay, gia đình ông Nhan Thủy Phúc – bà Đặng Thị Hòa (1 trong 8 hộ dân bị tịch thu đất trái pháp luật) đã đi khiếu kiện rất nhiều nơi, từ tỉnh đến trung ương nhưng không được các cơ quan này xem xét. Điều rất lạ là, trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại của gia đình ông Phúc, không một tổ chức nào nhắc đến quyết định không có giá trị pháp lý của UBND tỉnh Hậu Giang mà luôn dựa vào đó để ra các quyết định khác nhằm bác đơn, không xem xét nguyện vọng chính đáng và quyền lợi hợp pháp của người dân. Điều thứ hai là, UBND tỉnh Hậu Giang vào năm 1978 đã thu 64.000 m2 đất của gia đình ông Nhan Thủy Phúc nhưng không có quyết định thu hồi cũng như không nêu lý do thu, mãi đến năm 1999 (sau 21 năm), tỉnh Cần Thơ mới trả lại 4.000 m2, còn 60.000 m2 đến nay gia đình ông Phúc vẫn tiếp tục đi khiếu kiện.

Sau khi đăng các bài báo và phân tích tất cả sai sót cũng như điều vô lý trong quyết định năm 1978 của UBND tỉnh Hậu Giang (cũ), Tòa soạn Môi trường Đô thị Việt Nam điện tử đã gửi công văn đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (hiện nay) có văn bản trả lời cho báo chí và công luận nhưng UBND thành phố Cần Thơ vẫn án binh bất động. Mãi đến ngày 6/7/2017 vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Thanh tra thành phố đã mời ông Nhan Thủy Phúc – bà Đặng Thị Hòa lên giải quyết vấn đề mà ông bà khiếu nại.

Buổi làm việc xoay quanh 2 nội dung: Ông Nhan Thủy Phúc có cung cấp thông tin cho báo chí không và nguyện vọng của gia đình ông bà là gì? Trước hết, xin nói ngay rằng, hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và việc người dân cung cấp thông tin cho báo chí (nhất là khi bị oan ức) đã được pháp luật công nhận, các quan thanh tra không nhất thiết phải hù dọa những người già cả để ức chế tinh thần của họ. Nội dung làm việc thứ 2, nguyện vọng của gia đình ông Nhan Thủy Phúc là đề nghị UBND thành phố Cần Thơ trả lại tiếp 60.000 m2 đất còn đang bị thu hồi trái luật. Tuy nhiên, ông Phó chánh thanh tra Lê Đắc Cảnh cho rằng: Vụ việc phát sinh từ năm 1978, có 08 hộ nhưng đến nay ông Phúc vẫn còn khiếu nại. UBND tỉnh Cần Thơ (cũ) đã chỉ đạo cho Thanh tra tỉnh xác minh và Thanh tra tỉnh đã báo cáo đề xuất với UBND tỉnh không xem xét giải quyết khiếu nại của ông Phúc vì không có cơ sở. Vụ việc đã được đưa vào kế hoạch rà soát các vụ việc phức tạp, tồn đọng theo kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, ông Nhan Thủy Phúc không cung cấp được chứng cứ, tình tiết mới, Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố thống nhất chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Nhan Thủy Phúc và UBND thành phố đã ban hành thông báo số 39/TB-UBND ngày 22/12/2015 về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nhan Thủy Phúc. Việc ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại là đúng thẩm quyền và đúng quy định.Việc khiếu nại của ông Nhan Thủy Phúc đã hết thời hiệu từ lâu (trích biên bản làm việc giữa Thanh tra thành phố và gia đình ông Phúc ngày 6/7/2017).Vấn đề đặt ra là, ông Phó chánh thanh tra Lê Đắc Cảnh không biết hay cố tình khi cho rằng ông Nhan Thủy Phúc khiếu nại khi không có tình tiết mới ?Và việc khiếu nại của ông Nhan Thủy Phúc đã hết thời hiệu (?!).

Chúng tôi xin nói ngay với quan thanh tra, hiện nay ông Nhan Thủy Phúc không đơn thuần đi khiếu nại mà là tố cáo hành vi làm giả quyết định số 192/QĐ.UBT.78 của UBND tỉnh Hậu giang (cũ) để cấp đất cho công ty xây dựng Hậu Giang. Pháp luật không quy định thời hiệu về việc tố cáo hành vi và nội dung. Thứ hai, khiếu nại của ông Nhan thủy Phúc có nhiều tình tiết mới, trong đó nổi bật là: Những năm trước đây ông Nhan Thủy Phúc chưa biết rằng quyết định 192/QĐ.UBT.78 hoàn toàn không có giá trị pháp lý để thực hiện, thời gian vừa qua được sự tư vấn của nhiều người ông mới phát hiện ra quyết định 192/QĐ.UBT.78 của UBND tỉnh Hậu Giang là giả mạo. Mặt khác, quyết định 192/QĐ.UBT.78 trùng khớp 100% với nội dung và ngày tháng của quyết định 182/QĐ.UBT.78 nhưng trong quá trình giải quyết không ai nhắc đến quyết định 182 này.Quyết định 192 được ông phó văn phòng UBND tỉnh sao y trước 1 ngày khi ký quyết định. QĐ 192 không có giá trị pháp lý để thực hiện thì tất cả các văn bản, quyết định sau này khi dựa vào QĐ 192 để ban hành thì đều không có giá trị thực hiện. Gia đình ông không nằm trong diện bị trưng dụng hoặc thu hồi đất theo chỉ thị 111 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), ông không thuộc đối tượng bị thu hồi đất, khi lấy đất của ông không có quy định ranh giới, tứ cận cụ thể, rõ ràng. Nhà nước lấy đất của gia đình ông và 7 hộ dân khác nhưng không có quyết định thu hồi, đất thu không phải vì mục đích quốc phòng hay làm phúc lợi xã hội mà giao cho đơn vị khác khai thác kinh tế, sau đó lại cho thuê và phân lô bán nền… có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý tài sản nhà nước giao.

Thiết nghĩ rằng, với việc “cả vú lấp miệng em” như thế này liệu các quan Thanh tra của thành phố Cần Thơ giải thích thế nào với công luận và người dân?

Nhóm PV điều tra & Ban công tác bạn đọc.

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

 

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com