Thanh tra ‘điểm mặt’ loạt doanh nghiệp có sai phạm ở Quảng Nam

Qua thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản tại 9 doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ ra sai phạm tại 8 đơn vị.

Ngày 3-2, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn các huyện Nam Trà My, Phú Ninh, Duy Xuyên, Đông Giang giai đoạn 2015-2022.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã thanh tra tại 10 mỏ khai thác của 9 đơn vị tại các địa phương trên. Qua thanh tra, các đơn vị khai thác khoáng sản cơ bản chấp hành tốt về hồ sơ pháp lý, trình tự khai thác… Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ ra sai phạm tại 9 mỏ của 8 doanh nghiệp.

Thứ nhất, đối với Công ty CP Đầu tư – Tư vấn và Xây dựng Bình An Phú khai thác mỏ đá làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường tại thôn 1 (xã Trà Don, huyện Nam Trà My), Thanh tra tỉnh Quảng Nam phát hiện tổng số thuế, phí công ty chưa nộp, kê khai thiếu, chưa kê khai hơn 182 triệu đồng.

Thứ hai, đối với Công ty CP Đầu tư KONGO khai thác đá VLXD và đất san lấp tại đồi Cù Lao (thôn Ngọc Giáp, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), Thanh tra tỉnh Quảng Nam phát hiện hợp đồng thuê hơn 19.000 m2 đất để xây khu chế biến khoáng sản đã hết thời hạn thuê đất từ năm 2016, nhưng đến nay chưa làm thủ tục gia hạn.

Công ty KONGO có lắp đặt 1 trạm cân và camera ở vị trí đối diện trạm cân nhưng không sử dụng. Công ty KONGO ký hợp đồng cho Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Chí Thiện Phú thuê nhằm thực hiện cân bán đá thành phẩm sau chế biến là vi phạm nghị định 158/2016/NĐ-CP năm 2016 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 158).

Thứ ba, đối với Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Vạn Tín Thành khai thác đất san lấp và đá tảng lăn làm VLXD tại xã Tam Dân (huyện Phú Ninh), Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định công ty không lắp đặt trạm cân và camera, vi phạm Nghị định 158; không chấp hành việc kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khối lượng đá chẻ đã khai thác.

Thứ tư, tại mỏ đất sét làm VLXD ở khu vực Nà Đạc (thôn Thạnh Xuyên, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên), Thanh tra tỉnh Quảng Nam phát hiện Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh không lắp đặt trạm cân và camera trên đoạn đường vận chuyển đất sét ra khỏi bãi tập kết, vi phạm Nghị định 158.

Thứ năm, đối với Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Bàn Sơn khai thác đất sét làm vật liệu xây dựng tại khu vực Đồng Xe (thôn Phú Đa 2, xã Duy Thu), thanh tra xác định công ty đã không thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực của giám đốc mỏ và đăng ký ngày bắt đầu khai thác, kế hoạch khai thác khoáng sản gửi cơ quan chức năng.

Công ty không lắp đặt trạm cân và camera trên đoạn đường vận chuyển đất sét ra khỏi bãi tập kết theo quy định. Công ty đã khai thác tận thu từ việc bốc tầng phủ hơn 4.800 m3 đất sét nhưng chưa thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường với số tiền hơn 135 triệu đồng.

Thứ sáu, tại 2 mỏ đá làm VLXD tại thôn An Trung (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) của Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam, thanh tra xác định công ty chưa kê khai sản lượng đá hộc tồn kho 977 m3 năm 2023, dẫn đến số thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường chưa nộp hơn 17 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam chỉ ra nhiều sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp

Thứ bảy, tại mỏ đá làm VLXD tại thôn A Liêng (xã A Ting, huyện Đông Giang), thanh tra xác định Doanh nghiệp tư nhân Tiến Thịnh chưa kê khai khối lượng đã khai thác (đá đã qua nổ mìn) hơn 1.600 m3, từ đó chưa nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường hơn 21,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp sử dụng diện tích đất thực tế cao hơn so với hợp đồng hơn 2.900 m2 nhưng không lập hồ sơ xin thuê đất.

Thứ tám, tại mỏ cát làm VLXD tại thôn 5 (xã Ba, huyện Đông Giang), Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ vận tải và Thương mại Chiến Khánh đã không thông báo bằng văn bản về trình độ chuyên môn, năng lực của giám đốc điều hành mỏ gửi cơ quan chức năng.

Công ty Chiến Khánh không lắp đặt trạm cân và camera trên đoạn đường vận chuyển khoáng sản ra khỏi bãi tập kết; thực hiện mở moong khai thác khoáng sản không đúng với hồ sơ được duyệt.

Công ty đã kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường thiếu gần 50 triệu đồng do áp dụng đơn giá sai quy định; tổng số tiền thuế, phí phải nộp đối với hơn 2.100 m3 sỏi đã khai thác chưa kê khai là hơn 66 triệu đồng…

Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định các sai phạm như đã nêu thuộc về 8 doanh nghiệp có tên trên. Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra hơn 324 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty Bình An Phú phải nộp vào ngân sách các khoản thuế, phí mà doanh nghiệp trên chưa nộp với số tiền hơn 149 triệu đồng…

Trần Thường – Báo NLĐ

Theo Người Lao Động

Ảnh: Tại mỏ Cù Lao, Công ty KONGO lắp đặt 1 trạm cân và camera ở vị trí đối diện trạm cân nhưng không sử dụng

Xem bài viết gốc tại đây:

https://nld.com.vn/thanh-tra-diem-mat-loat-doanh-nghiep-co-sai-pham-o-quang-nam-196240203140535024.htm