Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra loạt sai phạm tại Bình Dương

Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Dương trong việc thực hiện quỹ đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, việc thực hiện quỹ đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội đối với dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều sai phạm.

Trong đó, đối với việc lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở, UBND tỉnh bố trí không đủ quỹ đất dành để xây dựng nhà ở xã hội theo kế hoạch phát triển giai đoạn 2016 – 2021 đã được phê duyệt.

Ngoài ra, việc UBND tỉnh không tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Nhà ở năm 2014.

Đặc biệt, trong thời kỳ từ 1/1/2016 – 31/3/2021, từ 1/4/2021 – 31/12/2021, UBND tỉnh Bình Dương không tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt (hoặc điều chỉnh quy hoạch) đối với các khu công nghiệp đã hình thành để bổ sung quỹ đất phù hợp phát triển nhà ở xã hội.

UBND tỉnh cũng không thực hiện tổ chức điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với các khu công nghiệp chưa sử dụng hết diện tích đất công nghiệp để chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh một phần để xây dựng nhà ở xã hội.

Do đó, điều này vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và khoản 3 Điều 6 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

Liên quan đến việc xác định các khu vực để xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, UBND tỉnh Bình Dương cũng không tiến hành xác định khi quy hoạch, bố trí diện tích đất là vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 85 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Được biết, việc quy hoạch, bố trí diện tích đất sẽ giúp phát triển từng loại nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt.

Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Dương trong việc thực hiện quỹ đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội. (Ảnh minh họa)

Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Dương trong việc thực hiện quỹ đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội. (Ảnh minh họa)

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý trách nhiệm UBND tỉnh Bình Dương do không tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm, không rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở xã hội.

UBND tỉnh Bình Dương có trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm, trong đó, phải xác định rõ kế hoạch phát triển nhà ở xã hội để cho thuê theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Nhà ở năm 2014.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương với một số vi phạm gồm: Không tổ chức lập kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm; Đồ án quy hoạch chung phân khu ở các đô thị loại II trở lên không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội.

Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh không thực hiện trách nhiệm rà soát, điều chỉnh, bổ sung quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu của địa phương; không xác định các khu vực để xây dựng nhà ở xã hội cho thuê khi quy hoạch, bố trí diện tích đất theo kế hoạch được phê duyệt…

Bình Dương là tỉnh có nhiều khu công nghiệp với khoảng 1,7 triệu lao động nhập cư. Do đó, nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn tại địa phương này.

Hiện Sở Xây dựng tỉnh đang xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu xây dựng thêm hơn 100.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Trong năm 2023, Bình Dương sẽ rà soát quỹ đất ở để phát triển nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại.

Ngọc Hải – Báo GD&TĐ

Theo Giáo dục & Thời đại

Xem bài viết gốc tại đây:

https://giaoducthoidai.vn/thanh-tra-bo-xay-dung-chi-ra-loat-sai-pham-tai-binh-duong-post641448.html