Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều vướng mắc trong quản lý đô thị

Thông tin trên được UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề cập trong văn bản gửi Bộ Xây dựng về rà soát, tổng hợp, báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quản lý, phát triển đô thị.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc rà soát quá trình lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại quận, huyện mặc dù đã hầu hết phủ kín quy hoạch tại một số khu vực nội thành và nội thành phát triển nhưng chưa đồng bộ với quy hoạch chung quận, huyện và Thành phố.

Bên cạnh đó, việc chồng chéo, khác biệt về pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn (chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu…) của các đồ án cấp dưới (quy hoạch phân khu, đặc biệt là quy hoạch nông thôn mới…) so với đồ án quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã gây khó khăn rất lớn cho công tác quản lý đô thị trên địa bàn mỗi quận, huyện.

Cũng theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch chung thành phố mang tính định hướng các chức năng cơ bản của một khu vực, khi triển khai đến đồ án quy hoạch cấp dưới cần phải cụ thể hóa chức năng đã định hướng cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và bảo đảm tính khả thi như bổ sung các chức năng phụ trợ, các chức năng tạo hiệu quả kinh tế để mời gọi đầu tư.

Định hướng quy hoạch chung của thành phố khi triển khai xuống quy hoạch chung quận – huyện thì cơ bản được bảo đảm (một phần do hai quy hoạch chung này được nghiên cứu và triển khai thực hiện song song) nhưng đến quy hoạch phân khu thì nhiều vấn đề phát sinh, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện, thậm chí không thể thực thi.

Ngoài ra, hệ thống giao thông trong đồ án quy hoạch chung mang tính định hướng tuyến nhưng khi triển khai đến quy hoạch phân khu đã có sự sai lệch, gây khó trong quản lý và cấp phép khiến nhiều tuyến đường bị chồng lấn pháp lý, gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý và người dân, thậm chí một số khu vực phải quản lý theo kiểu “1 hướng tuyến, 2 con đường”…

Từ đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cần nghiên cứu cơ chế cho phép Thành phố được chủ động xây dựng và triển khai các mô hình phát triển đô thị như đô thị thông minh, đô thị tăng trưởng xanh, đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, đô thị định hướng phát triển giao thông.

Đồng thời, tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị gắn với kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ngoài ra, cần cập nhật, rà soát bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nhằm phù hợp với yêu cầu hiện tại cũng như linh hoạt theo kịp tốc độ phát triển của xã hội…

Viết Dũng – Báo Xây Dựng

Theo Xây Dựng

Ảnh: Thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baoxaydung.com.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-nhieu-vuong-mac-trong-quan-ly-do-thi-360489.html