Thanh Hóa: Vi phạm trong lĩnh vực môi trường Công ty Giầy Athena bị xử phạt 300 triệu đồng

Với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, không có giấy phép môi trường theo quy định, Công ty TNHH Giày Athena Việt Nam – Chi nhánh Nga Sơn đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt với số tiền 300 triệu đồng.

Theo đó, tại Quyết định số 1049/QĐ-XPHC của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH giầy Athena Việt Nam – Chi nhánh Nga Sơn có địa chỉ tại Nhà máy may xuất khẩu Nga Sơn, Khu làng nghề, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Công ty đã thực hiện xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%). Quy định tại Khoản 1, Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Không có giấy phép môi trường theo quy định, căn cứ theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 14; Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, áp dụng mức phạt tiền 300 triệu đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở trong thời hạn 03 tháng, tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Thu Thủy – Báo TN&MT

Theo Tài nguyên & Môi trường

Ảnh: UBND tỉnh Thanh Hóa kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baotainguyenmoitruong.vn/thanh-hoa-vi-pham-trong-linh-vuc-moi-truong-cong-ty-giay-athena-bi-xu-phat-300-trieu-dong-357381.html