Thanh Hóa: Chủ tịch xã cho lấy hàng nghìn mét khối đất phục vụ công trình

Dự án sửa chữa đường tỉnh Lang Chánh – Yên Khương (ĐT530) đoạn Km16+00 – Km23+400 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thanh Hóa (trực thuộc UBND tỉnh) là chủ đầu tư; mặc dù trên địa bàn không có mỏ đất đắp, nhưng đơn vị thi công và UBND xã Yên Thắng vẫn ký văn bản cho lấy đất phục vụ công trình.

Được biết, dự án sửa chữa đường tỉnh Lang Chánh – Yên Khương (ĐT530) đoạn Km 16+00 – Km 23+400 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thanh Hóa (trực thuộc UBND tỉnh) là chủ đầu tư. Đơn vị thi công gồm liên danh hai nhà thầu là Tổng công ty cổ phần Miền Trung và Công ty cổ phần xây dựng Đông Sơn. Dự án khởi công ngày 4/8/2021, dự kiến hoàn thành vào 31/12/2021.

Theo thông tin phản ánh của người dân, dự án khởi công vào tháng 8/2021. Người dân cũng phân vân khi thấy đơn vị thi công đào đất ở các vị trí đồi, ngay sát đường tỉnh 530 để đắp nền, đắp lề. Bình thường, người dân các huyện miền núi muốn xin hạ thấp độ cao để làm nhà hoặc cải tạo vườn tạp cũng rất khó khăn. Vì liên quan tới vị trí đổ thải, thủ tục xin phép cho được hạ thấp độ cao vượt quá thẩm quyền của xã và huyện.

Đơn vị thi công khai thác đất ở những vị trí không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép khai thác.

Thế nhưng khi dự án sửa chữa đường tỉnh Lang Chánh – Yên Khương (ĐT530) đoạn Km16+00 – Km23+400 được triển khai, đơn vị thi công ngang nhiên lấy đất trong những vị trí không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản. Theo ghi nhận của PV, đơn vị thi công đang lấy ở 3 vị trí giáp với đường tỉnh 530. Được biết, theo dự toán thiết kế dự án cần hơn 17.000m3 đất đắp.

Trong khi đó, nghiêm trọng hơn ông Lương Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh còn trực tiếp kí văn bản cho đơn vị thi công khai thác đất. Cụ thể: Khai thác đất tại đồi đất thuộc xã Yên Thắng tại Km19+100 (ĐT530).

Đơn vị thi công khai thác đất ở những vị trí không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép khai thác.

Trong khi đó khi liên hệ với ông Nguyễn Viết Thắng – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lang Chánh và ông Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tịch UBND huyện đều chưa nắm được việc vị Chủ tịch UBND xã Yên Thắng vượt thẩm quyền cho phép đơn vị thi công dự án sửa chữa đường tỉnh Lang Chánh – Yên Khương (ĐT530) đoạn Km16+00 – Km23+400 khai thác đất.

Trước thông tin Chủ tịch xã vượt thẩm quyền ký cho đơn vị thi công khai thác đất thẩm quyền. Ngoài ra, đơn vị thi công còn lấy đất ở nhiều vị trí khác nhau chứ không phải một điểm như đã thống nhất với UBND xã Yên Thắng trước đó, ông Thắng cho biết, sẽ kiểm tra và thông tin lại.

Xe chở đất phục vụ dự án sửa chữa đường tỉnh Lang Chánh – Yên Khương (ĐT530) đoạn Km16+00 – Km23+400.

Trao đổi với PV, ông Mai Anh Tuấn – Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thanh Hóa thừa nhận: Đúng là có việc đơn vị thi công tận dụng đất tại địa phương để đắp lề đường tại dự án sửa chữa đường tỉnh Lang Chánh – Yên Khương (ĐT530) đoạn Km16+00 – Km23+400 . Theo dự toán thiết kế, khối lượng đất đắp là hơn 17.000m3. Nếu dự toán lấy ở mỏ thì rất xa, tốn kém chi phí. Vì vậy có thống nhất với UBND xã Yên Thắng được lấy đất tại địa phương. Cũng biết, việc lấy đất khi chưa có mỏ được cơ quan có thẩm quyền cấp phép là sai. Nhưng nếu mua đất ở mỏ rất xa, dự toán sẽ rất cao và có thể không triển khai được dự án?

Dự án sửa chữa đường tỉnh Lang Chánh – Yên Khương (ĐT530) đoạn Km16+00 – Km23+400 được dự toán lấy đất ở vị trí không được cấp phép mỏ khai thác khoáng sản.

Như vậy, để tạo điều kiện cho đơn vị thi công cả chủ đầu tư và chính quyền địa phương đều thống nhất cho lấy đất sai quy định. Đề nghị các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa sớm kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng nêu trên.

Thanh Tâm – Báo TNMT

Theo Tài nguyên & Môi trường

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baotainguyenmoitruong.vn/thanh-hoa-chu-tich-xa-cho-lay-hang-nghin-met-khoi-dat-phuc-vu-cong-trinh-332700.html