Thẩm quyền cách chức Chánh Thanh tra Công an tỉnh

Nghị định số 25/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ, quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân.

Cụ thể, Nghị định 25 này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/5/2021 tới đây. Trong Nghị định 25, thẩm quyền bổ nhiệm Chánh Thanh tra Công an tỉnh đã không còn thuộc về Giám đốc Công an tỉnh.

Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 25/2021/NĐ-CP quy định thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra Thanh tra Công an tỉnh thuộc về Bộ trưởng Bộ Công an quyết định theo quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành, khoản 2, Điều 15 Nghị định số 41/2014/NĐ-CP, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra do Giám đốc Công an tỉnh quyết định sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra Bộ.

Nghị định 25 sắp có hiệu lực cũng thể hiện việc tinh giản hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong Công an nhân dân.

Tại khoản 1, Điều 1 Nghị định 25, kể từ ngày Nghị định chính thức có hiệu lực, hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong Công an nhân dân gồm: Thanh tra Bộ Công an; Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Như vậy, 4 cơ quan thanh tra sẽ không còn thuộc hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong Công an nhân dân, gồm: Thanh tra Tổng cục; Thanh tra Bộ Tư lệnh; Thanh tra Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 1, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41, khoản 3 Điều 3 Nghị định số 41/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung như sau:

Ở các cơ quan, đơn vị không có tổ chức thanh tra thì Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

Đơn vị có quân số từ 200 cán bộ, chiến sĩ trở lên, bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách; quân số dưới 200 cán bộ, chiến sĩ, bố trí cán bộ thanh tra kiêm nhiệm./.

Tùng Anh

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

Ảnh: Thanh tra Công an tỉnh Hoà Bình. Ảnh TL

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here