Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục là tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022

Ngày 06/7/2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022.

Theo đó, Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng – Kiến trúc năm 2022 đã công nhận Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam (chỉ số ISSN 1859-3674) là tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022.

tm-img-alt
tm-img-alt

 

Thành lập ngày 14/8/1998, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam (bản in) những ngày đầu được phát hành 2 tháng một kỳ với số lượng khoảng 500 bản mỗi kỳ. Sau gần 25 năm không ngừng xây dựng phát triển, đến nay Tạp chí đang phát hành mỗi tháng một kỳ trên toàn quốc với số lượng 3.500 cuốn một kỳ.

Năm 2017, để theo kịp xu hướng bùng nổ của công nghệ thông tin, tạp chí điện tử của Môi trường và Đô thị Việt Nam với tên miền moitruongvadothi.vn chính thức được ra đời. Năm 2020 ra mắt Chuyên trang Quản lý Môi trường quanly.moitruongvadothi.vn đánh dấu sự lớn mạnh không ngừng của Tạp chí.

Ngoài ra, trong những năm qua, Tạp chí đã thành lập 5 văn phòng đại diện trên cả nước, trong đó, văn phòng đại diện khu vực miền núi phía Bắc tại Vĩnh Phúc; Văn phòng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An; Văn phòng miền Trung tại Đà Nẵng; Văn phòng Tây Nguyên tại Gia Lai; Văn phòng miền Nam tại TP.HCM. Đây được xem là những cánh tay nối dài của Tạp chí để vươn thông tin tới mọi miền tổ quốc.

Trong suốt hơn 2 thập kỷ hoạt động, Tạp chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về môi trường, đô thị và khu công nghiệp. Đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, các giải pháp công nghệ điển hình, tiên tiến trong lĩnh vực mô trường, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng dòng để bảo vệ môi trường cũng như kết cấu hạ tầng đô thị, khu công nghiệp…

Tùng Anh

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)