Trang chủ Tags Công ty phát triển hạ tầng khu kinh tế Gia Lai

Tag: Công ty phát triển hạ tầng khu kinh tế Gia Lai

Gia Lai: Khu Công nghiệp Trà Đa xả thải trái phép...

Nước thải ở khu công nghiệp Trà Đa được xử lý không đạt chuẩn nhưng vẫn xả thải ra môi trường khiến dòng suối...