Sơn La: Giám sát tình hình thực hiện thu, chi nguồn thu tiền sử dụng đất

Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện thu, chi nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018; kế hoạch thu, chi nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đối tượng giám sát là UBND tỉnh và UBND 12 huyện, thành phố.

Nội dung giám sát gồm: Kết quả thu tiền sử dụng đất đến 31/12/2018, đánh giá kết quả thu so với chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Việc sử dụng nguồn thu sử dụng đất đến 31/12/2018 gồm: Tổng số vốn đã phân bổ cho các dự án, kết quả thực hiện lồng ghép nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp huyện để thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện các dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư. Tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất… Đánh giá khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thu chi tiền sử dụng đất, vướng mắc trong thực hiện quy định về cơ chế điều tiết thu, phân cấp nhiệm vụ chi, cơ chế sử dụng nguồn thu 5%, 10%…

Về kế hoạch thu, chi năm 2019, dự kiến tổng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2019? Kế hoạch chi 2019, làm rõ các nội dung dự kiến chi thứ tự ưu tiên thực hiện như đầu tư các dự án đường giao thông đến trung tâm xã; các dự án khắc phục thiên tai…

Việc thực hiện giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được, tồn tại hạn chế trong thu, chi nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2018. Kiến nghị giải pháp để thực hiện hiệu quả và hoàn thành kế hoạch thu, chi tiền sử dụng đất năm 2019. Đánh giá tồn tại, vướng mắc, đề xuất các giải pháp thực hiện cơ chế phân bổ vốn nguồn thu tiền sử dụng đất.

Thời gian thực hiện giám sát trong tháng 2-3/2019.

Nguyễn Nga – Báo TN&MT

Theo Tài nguyên & Môi trường

Ảnh: Ảnh minh họa

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/son-la-giam-sat-tinh-hinh-thuc-hien-thu-chi-nguon-thu-tien-su-dung-dat-1265272.html

 

 

300x250 daisai
Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here