Siết chặt các điều kiện cấp phép hoạt động trung tâm đăng kiểm

Cục Đăng kiểm VN đang nghiên cứu siết chặt hơn nữa các điều kiện, quy định đối với việc cấp giấy phép hoạt động đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

Cục Đăng kiểm VN vừa báo cáo về việc triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GTVT liên quan đến công tác đăng kiểm với 4 nội dung cụ thể.

Theo đó, Cục Đăng kiểm VN đã chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra để cung cấp các tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra theo đúng yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra; ban hành nhiều văn bản để phối hợp với Sở GTVT các tỉnh thành phố, chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm tổ chức tốt việc kiểm định.

Đồng thời, đã kịp thời bố trí nhân sự, đánh giá điều kiện và tổ chức hoạt động lại cho 04 đơn vị kiểm định gồm 50-03V; 50-05V; 50-07V và chi nhánh 50-03V nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023.

Đối với nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra tất cả các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, thành lập ngay các đoàn kiểm tra đột xuất để kiểm tra một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nhận diện có dấu hiệu nhũng nhiễu, tiêu cực, nguy cơ xảy ra sai phạm, Cục Đăng kiểm VN cho biết, hiện nay cơ quan công an các tỉnh, thành phố đã và đang tiếp tục mở rộng vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác tại các đơn vị đăng kiểm. Do đó, Cục Đăng kiểm VN báo cáo đề xuất trước mắt chưa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này để chờ kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra.

Về nhiệm vụ tổ chức rà soát đánh giá mô hình quản lý của Cục Đăng kiểm VN và các đơn vị đăng kiểm trên cả nước, đặc biệt là công tác xã hội hóa các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, nghiên cứu đề xuất tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện hoạt động đăng kiểm theo hướng cơ quan Cục Đăng kiểm VN sẽ chỉ làm công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm; nghiên cứu phương án phân cấp, ủy quyền cho các địa phương thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm trình Bộ quyết định, Cục Đăng kiểm VN đang tích cực triển khai và sẽ có báo cáo chi tiết Bộ GTVT trong Quý I năm 2023.

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn trong lĩnh vực xe cơ giới lưu hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng làm rõ mô hình xã hội hóa đăng kiểm xe cơ giới, tăng cường quản lý nhà nước trong loại hình kinh doanh này; siết chặt hơn nữa các điều kiện, quy định đối với việc cấp giấy phép hoạt động đơn vị đăng kiểm xe cơ giới; phân định rõ trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát của Sở GTVT địa phương đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn.

Nhiệm vụ này, Cục Đăng kiểm VN đã có văn bản số 3619/ĐKVN-PCKHCN ngày 13/11/2022 và văn bản số 5361/ĐKVN PCKHCN báo cáo đề xuất sửa đổi bổ sung các Thông tư, Quy chuẩn kỹ thuật do Bộ GTVT ban hành. Riêng đối với Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, Cục đang tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị đề cương để báo cáo Bộ GTVT xem xét trình cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung ngay sau khi hoàn thành.

Yến Chi – Báo Giao Thông

Theo Giao Thông

Ảnh: Cục Đăng kiểm VN đã kịp thời bố trí nhân sự, tổ chức hoạt động lại cho 4 đơn vị kiểm định tại TP. HCM nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023

Xem bài viết gốc tại đây:

https://www.baogiaothong.vn/siet-chat-cac-dieu-kien-cap-phep-hoat-dong-trung-tam-dang-kiem-d579811.html