Sau thanh tra của Bộ Công Thương với EVN: Kiểm điểm chủ tịch, tổng giám đốc nhiều đơn vị

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Công Thương liên quan đến quản lý, điều hành và cung ứng điện.

EVN khẳng định việc thực hiện kết luận thanh tra “với tinh thần tiếp thu, cầu thị, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị được nêu”.

Trong văn bản số 4829 gửi Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, EVN cho biết, Kết luận thanh tra số 4463 đã chỉ ra một số tồn tại, khuyết điểm, vi phạm trong quá trình quản lý và điều hành cung ứng điện của EVN và các đơn vị thành viên có liên quan đến cung cấp điện.

Với tinh thần tiếp thu, cầu thị, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị được nêu, qua đó khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm nhằm chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện của EVN và các đơn vị thành viên, EVN đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của kết luận và niêm yết công khai Kết luận thanh tra số 4463 tại trụ sở EVN từ ngày 18/7 – 7/8 .

EVN cũng đã sao gửi Kết luận thanh tra đến các đơn vị thành viên có liên quan đến tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được nêu tại Kết luận thanh tra để nghiên cứu và triển khai thực hiện.

Trong văn bản, EVN cho biết Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc EVN đã có 5 văn bản triển khai công tác kiểm điểm đối với Tập thể Ban Tổng giám đốc EVN, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc và yêu cầu tập thể Ban Giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và tập thể lãnh đạo Ban, Trưởng ban EVN đã tổ chức kiểm điểm/chưa tổ chức kiểm điểm để đốc thúc việc kiểm điểm.

Căn cứ thẩm quyền và phân cấp quản lý cán bộ, Hội đồng thành viên (HĐTV) EVN và Tổng Giám đốc EVN đã tổ chức hội nghị kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, khuyết điểm, vi phạm về cung ứng điện được nêu tại kết luận thanh tra

Theo đó, từ ngày 27/7 – 29/7, Hội đồng Thành viên EVN đã tổ chức hội nghị để kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể HĐTV, chủ tịch HĐTV và tổng giám đốc: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, 5 Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Phát điện 1.

Ngày 28/7, đã tổ chức kiểm điểm tập thể nhóm người đại diện phần vốn của EVN, người phụ trách nhóm người đại diện là Chủ tịch HĐQT, người đại diện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc các Tổng công ty Phát điện 2, 3. Ngày 29/7 kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức.

“Các tập thể và cá nhân nêu trên, đã nộp bản kiểm điểm và tự nhận các hình thức trách nhiệm đối với các tồn tại, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra. Tập thể Ban Tổng giám đốc EVN cũng có cuộc họp kiểm điểm, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, HĐTV EVN”, EVN cho hay.

Văn bản của EVN cũng cho biết, cuộc họp này để yêu cầu Tổng giám đốc EVN nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại hội nghị kiểm điểm, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể ban Tổng giám đốc; khẩn trương nghiêm túc thực hiện kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm và xử lý với tập thể, cá nhân có liên quan để tiếp tục hội nghị kiểm điểm.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc EVN đã tổ chức, chủ trì hội nghị kiểm điểm xem xét trách nhiệm với tập thể ban giám đốc, giám đốc các đơn vị trực thuộc. Bao gồm Công ty Nhiệt điện Thái Bình, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện.

Cùng đó, Tổng Giám đốc EVN cũng tổ chức các hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo các ban và trưởng các ban của EVN như: Ban Thị trường điện, Ban Kỹ thuật – Sản xuất, Ban Kế hoạch, Ban Tài chính Kế toán, Ban Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý Đấu thầu.

“Tổng Giám đốc EVN sẽ tiếp tục rà soát báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ, trên cơ sở đó sẽ báo cáo HĐTV EVN để xem xét tổ chức việc kiểm điểm với tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý. Trên cơ sở có kết quả công tác kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, EVN sẽ tổng hợp báo cáo các cấp”, EVN cho hay.

Theo Kinh tế Môi trường

Ảnh: EVN cho biết đã tổ chức hội nghị để kiểm điểm lãnh đạo các tổng công ty, đơn vị trực thuộc.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://kinhtemoitruong.vn/kiem-diem-chu-tich-tong-giam-doc-nhieu-don-vi-thuoc-evn-79824.html