Sắp hoàn thành đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức

TP Thủ Đức (TP.HCM) sẽ tiếp tục tiếp nhận các góp ý của người dân tại UBND 34 phường để hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chung TP này.

Theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040 của Thủ tướng thì đến tháng 9-2022, đồ án quy hoạch chung TP này phải được hoàn thành nhưng vì nhiều lý do công tác này phải lùi lại.

Báo cáo mới nhất của Sở QH-KT TP.HCM cho biết quy hoạch chung TP Thủ Đức (tỉ lệ 1/10.000) dự kiến trình Bộ Xây dựng trước ngày 15-1 theo tiến độ.

Tình hình thực tế lập đồ án

Theo báo cáo sơ kết việc thực hiện kế hoạch triển khai đề án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP.HCM giai đoạn 2020-2035” của Sở QH-KT gửi UBND TP thì công tác tổ chức lập/điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị tại TP Thủ Đức đang dần được hoàn thiện.

Cụ thể, Sở QH-KT cho biết UBND TP đã chỉ đạo lập quy hoạch chung TP Thủ Đức trên nền tảng ý tưởng của cuộc thi tuyển quốc tế “Ý tưởng quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP.HCM” và đề án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP.HCM giai đoạn 2020-2035”.

Ranh nghiên cứu lập quy hoạch thực hiện theo ranh địa giới hành chính của TP Thủ Đức (bao gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức trước đây), tương đương với toàn bộ khu vực phía đông TP.HCM được định hướng phát triển thành đô thị sáng tạo, tương tác cao.

Quy hoạch chung TP Thủ Đức sẽ là cơ sở nền tảng để triển khai các giải pháp, nhiệm vụ, dự án của đề án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông TP.HCM giai đoạn 2020-2035” trong những giai đoạn tiếp theo.

Ngày 16-9-2021, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 1538 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040, theo quyết định này thì thời gian thực hiện đồ án không quá 12 tháng (tức hạn cuối đến 16-9-2022).

“Hiện nay, Sở QH-KT TP đang phối hợp cùng UBND TP Thủ Đức cùng thực hiện quy hoạch chung TP Thủ Đức, tỉ lệ 1/10.000 (dự kiến trình Bộ Xây dựng trước ngày 15-1 theo tiến độ tại Báo cáo

553/BC-UBND ngày 26-10-2022 của UBND TP Thủ Đức)” – báo cáo của Sở QH-KT nêu.

Sở QH-KT cũng đang rà soát và xây dựng danh mục các quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 cần điều chỉnh/điều chỉnh cục bộ phù họp theo quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040 và định hướng đô thị sáng tạo.

UBND TP Thủ Đức đang rà soát, đề xuất điều chỉnh ranh các đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000-1/5000, gộp 131 đồ án quy hoạch phân khu thành 36 đồ án quy hoạch phân khu, xây dựng các nguyên tắc xác định thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp theo điều kiện hiện trạng tại địa phương.

Lý do điều chỉnh thời gian lập đồ án

“Về các mốc thời gian thực hiện các nhiệm vụ, nội dung của đề án: Qua quá trình thực tế triển khai, một số nhiệm vụ, nội dung cần sử dụng/kế thừa kết quả thực hiện của nhiệm vụ/chương trình khác mang tính tổng quát, đồng thời một số nhiệm vụ đã trễ tiến độ do giai đoạn dịch bệnh COVID-19” – Sở QH-KT nêu lý do

Với lý do trên, Sở QH-KT kiến nghị cần điều chỉnh thời gian thực hiện và hoàn thành các công việc chi tiết như đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức để phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo tính khả thi.

“Về đồ án, hiện UBND TP Thủ Đức đã cơ bản hoàn thành hồ sơ, gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan góp ý và lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định” – báo cáo của Sở QH-KT cho biết thêm.

Thực tế, vào ngày 10-1 vừa qua, UBND TP Thủ Đức đã tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chung của TP đến năm 2040.

Trong hội nghị, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức đến năm 2040 được địa phương cùng Sở QH-KT TP và các sở, ngành liên quan nghiên cứu lập ra trong hơn một năm qua.

Quá trình lập đồ án, thông qua nhiều hội thảo quốc tế, địa phương cũng đã ghi nhận góp ý, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế của Ngân hàng Thế giới, các TP trên thế giới có nét tương đồng với TP Thủ Đức như Rotterdam (Hà Lan).

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho hay việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư là bước quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong công tác lập đồ án quy hoạch, trước khi hoàn tất hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Trong năm 2022, TP Thủ Đức cũng đã tổ chức lấy ý kiến trên mạng,

Sau hội nghị, dự kiến trong vòng một tháng, TP Thủ Đức tiếp tục tiếp nhận các góp ý của người dân tại UBND 34 phường của TP để tiếp tục hoàn chỉnh đồ án cũng như các vấn đề kỹ thuật liên quan khác.

TP Thủ Đức sẽ là đô thị loại I trực thuộc TP.HCM

Theo Quyết định 1538 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040: Phạm vi nghiên cứu trực tiếp gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Thủ Đức thuộc TP.HCM với tổng diện tích khoảng 211,56 km2. Phạm vi nghiên cứu gián tiếp gồm các quận, huyện thuộc TP.HCM và hai tỉnh giáp ranh là Đồng Nai và Bình Dương.

Theo phê duyệt, TP Thủ Đức là đô thị loại I trực thuộc TP.HCM, phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo, tương tác cao; trung tâm phía đông của TP.HCM về kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ, văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, TP này sẽ là trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học – công nghệ và hợp tác phát triển; tập trung vào các lĩnh vực giáo dục và đào tạo bậc cao, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao, tài chính và thương mại – dịch vụ; có vai trò là hạt nhân trong đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số của TP và vùng.

TP Thủ Đức là đầu mối kết nối khu trung tâm hiện hữu TP.HCM với cảng hàng không quốc tế Long Thành và các đô thị, khu chức năng trọng điểm phía đông của vùng TP.HCM. Dự kiến đến năm 2030 dân số toàn TP Thủ Đức đạt khoảng 1,5 triệu người; năm 2040 đạt khoảng 2,2 triệu người, hướng đến 3 triệu người sau năm 2040.

Huy Vũ – Báo PLO.VN

Theo PLO.VN

Ảnh: TP Thủ Đức đã cơ bản hoàn thành hồ sơ và lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định. Ảnh: HOÀNG GIANG

Xem bài viết gốc tại đây:

https://plo.vn/sap-hoan-thanh-do-an-quy-hoach-chung-tp-thu-duc-post716420.html