Sai phạm quản lý dự án, UBND TP Tuy Hòa phải trả lại ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

UBND TP Tuy Hòa phải khắc phục các sai sót trong việc quản lý dự án công trình và có trách nhiệm thu hồi, nộp số tiền sai phạm hơn 1,6 tỷ đồng vào ngân sách.

Chiều 24/3, ông Nguyễn Công Danh – Chánh Thanh tra tỉnh Phú Yên cho biết, đã ký kết luận thanh tra, buộc UBND TP Tuy Hòa phải thu hồi, nộp lại ngân sách nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng do sai sót trong quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Trước đó, Đoàn Thanh tra tỉnh Phú Yên đã thanh việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại 47 công trình ở TP Tuy Hòa đã được phê duyệt quyết toán giai đoạn 2015 – 2021. Trong đó, có 42 công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Tuy Hòa và 5 công trình do Phòng Quản lý đô thị TP Tuy Hòa làm chủ đầu tư.

Theo đó, qua khảo sát công tác lập thiết kế – dự toán có 42/47 dự án công trình, đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán có một số khối lượng không đúng so với thiết kế bản vẽ thi cộng làm tăng giá trị dự toán tương ứng với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, dẫn đến chi phí thiết kế tăng tương ứng với số tiền hơn 58 tỷ đồng.

Cùng với đó, qua kiểm tra thực tế công trình, kết quả có 12/47 dự án công trình, nhà thầu thi công thiếu khối lượng tương ứng số tiền hơn 155 triệu đồng, dẫn đến giá trị quyết toán chi phí giám sát tăng tương ứng là 44 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND TP Tuy Hòa chưa bố trí vốn phù hợp để trả nợ tại 36 công trình, dẫn đến nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản kéo dài; 4 công trình đã thi công và đưa vào sử dụng trong năm 2021 nhưng đến nay chưa quyết toán; 12 công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành quá 6 tháng nhưng thanh toán chưa hết; 5 công trình ký kết hợp đồng thi công xây lắp với bên nhận thầu nhưng không thỏa thuận việc bảo đảm thực hiện hợp đồng…

Từ năm 2019-2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Tuy Hòa chi tiếp khách và thanh toán theo hóa đơn thực tế nhưng không ghi rõ đối tượng và số lượng khách với số tiền tiếp khách trong 3 năm với số tiền hơn 580 triệu đồng

Từ kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND TP. Tuy Hòa chỉ đạo chủ đầu tư là đơn vị trực thuộc UBND TP kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý và khắc phục ngay các sai sót trong việc quản lý các dự án công trình và có trách nhiệm thu hồi, nộp số tiền sai phạm hơn 1,6 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.

Chánh Thanh tra tỉnh Phú Yên yêu cầu Chủ đầu tư – Ban Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và Phòng Quản lý đô thị thành phố kiểm điểm nghiêm túc đối với lãnh đạo và cá nhân của đơn vị về trách nhiệm quản lý dự án do UBND thành phố giao trong thời kỳ thực hiện các dự án có liên quan đến các sai phạm nêu trên.

Minh Minh – Báo VTC News

Theo VTC News

Ảnh: Một góc thành phố Tuy Hòa

Xem bài viết gốc tại đây:

https://vtc.vn/sai-pham-quan-ly-du-an-ubnd-tp-tuy-hoa-phai-tra-lai-ngan-sach-hon-1-6-ty-dong-ar760582.html