Sai phạm hàng loạt tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bà Rịa – Vũng Tàu

Hàng loạt vi phạm tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa bị thanh tra ‘điểm mặt’ và yêu cầu kiểm điểm giám đốc cùng các cá nhân có liên quan.

Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành kết luận Thanh tra về việc thực hiện quy định pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính đối với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường (gọi tắt là Trung tâm nước sạch).

Theo kết luận Thanh tra số 597/TB.KL.TTr, Trung tâm nước sạch đã chậm thực hiện các thủ tục và ký hợp đồng thuê đất, nộp tiền thuê đất theo quy định.

Đối với việc chấp hành quyết toán thuế thu nhập thu nhập cá nhân (TNCN), Trung tâm nước sạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã không thực hiện kê khai và quyết toán thuế TNCN của các năm 2018, 2019 và 2020 đối với các trường hợp có phát sinh khoản chi trả tiền lương, tiền nhân công cho người lao động thuê ngoài. Thanh tra xác định, số thuế TNCN cần phải truy thu từ Trung tâm nước sạch là gần 340 triệu đồng.

Trung tâm này còn hạch toán khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) giữa hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh khác không đúng quy định, số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp thêm do kê khai số tiền khấu hao TSCĐ của hoạt động chịu thuế TNDN 10% và 20%, dẫn đến tăng thuế TNDN phải nộp số tiền hơn 671 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Trung tâm nước sạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn kê khai thiếu số thuế GTGT trong năm 2019 là hơn 9 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn phát hiện Trung tâm nước sạch đã sử dụng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để chi nộp thuế GTGT và TNDN, nộp tiền chậm nộp thuế là không đúng với quy định với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Đến năm 2022, Trung tâm nước sạch hạch toán tăng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của năm 2021 là hơn 1,3 tỷ đồng. Hiện nay, Trung tâm chưa hạch toán và hoàn trả nguồn quỹ hoạt động sự nghiệp do chi không đúng quy định hơn 100 triệu đồng.

Về nhận và sử dụng kinh phí đến bù các công trình bị giải tỏa, Trung tâm nước sạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa hạch toán và ghi nhận doanh thu đối với kinh phí nhận đền bù từ các công trình bị giải tỏa trong năm 2016-2020 với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng.

Công nhân vận hành máy bơm cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Công nhân vận hành máy bơm cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: Báo Bà Rịa – Vũng Tàu

Trước đó, Thanh tra Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu thu hồi số tiền gần 9 tỷ đồng là kinh phí Quản lý dự án (QLDA) còn dư do Trung tâm nước sạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quản lý để nộp ngân sách nhà nước và hạch toán giảm số vốn giải ngân các dự án đối với kinh phí QLDA còn dư tại trung tâm.

Đối với việc xây dựng phương án giá, phê duyệt giá bán nước sạch, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định, việc tăng giá thành nước sạch do tăng chi phí khấu hao TSCĐ từ các công trình mới, nâng cấp nhà máy, tuyến ống nước hình thành từ năm 2018, làm ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ thu nước sạch của trung tâm không hiệu quả (mất cân đối thu chi) từ năm 2019-2020.

Trung tâm nước sạch xây dựng phương án giá thành nước sạch giảm mức khấu hao TSCĐ lộ trình 2022 – 2026 (hàng năm từ 5% giảm còn 3%) là hơn 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chưa có quy định cho phép giảm mức phân bổ khấu hao TSCĐ theo Nghị định số 43/2022/NĐ-CP.

Từ những sai sót trên, Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quyết định thu hồi tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng từ Trung tâm Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn để nộp ngân sách nhà nước.

Đề nghị Trung tâm nước sạch hạch toán tăng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp số tiền hơn 100 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và các cá nhân có liên quan.

Đồng thời, Sở phải chỉ đạo Trung tâm nước sạch rà soát các dự án đã hoàn thành và dự án chưa thực hiện đầu tư, báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều chỉnh kế hoạch đầu tư, tránh lãng phí và tăng chi phí khấu hao TSCĐ khi dự án hoàn thành.

Trung tâm nước sạch tiếp tục ghi nhận doanh thu và thuế giá trị gia tăng liên quan chi phí tái đầu tư xây dựng các công trình hệ thống nước sạch do bị giải tỏa, tương ứng với kinh phí nhận đền bù còn lại là gần 15 tỷ đồng, khi các công trình tái đầu tư quyết toán hoàn thành.

Văn Dũng – Báo ĐBND

Theo Đại Biểu Nhân Dân

Ảnh: Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu “điểm mặt nhiều vi phạm của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Xem bài viết gốc tại đây:

https://daibieunhandan.vn/kiem-tra-giam-sat/sai-pham-hang-loat-tai-trung-tam-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nong-thon-ba-ria-vung-tau-i322432/