Quy định về dự toán gói thầu xây dựng

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, dự toán gói thầu xây dựng bao gồm: Dự toán gói thầu thi công xây dựng; Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ; Dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị; Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng; Dự toán gói thầu thiết kế và thi công xây dựng (EC); Dự toán gói thầu thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị (EP);

Dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng (PC); Dự toán gói thầu thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng (EPC); Dự toán gói thầu lập dự án – thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng (chìa khóa trao tay); Dự toán gói thầu xây dựng khác.

Thông tư 09/2019/TT-BXD áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án PPP.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư xây dựng, xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng vốn khác.

Thông tư 09/2019/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020 và thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

PV – Báo Doanh Nghiệp

Theo Doanhnghiepvn.vn

Ảnh: Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Đấu thầu)

Xem bài viết gốc tại đây:

https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/quy-dinh-ve-du-toan-goi-thau-xay-dung/20200209100245937

 

 

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here