Quy định mới về 24 chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh

(Phapluatmoitruong.vn) – Đô thị tăng trưởng xanh là đô thị đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế thông qua các chính sách và hoạt động đô thị nhằm giảm những tác động có ảnh hưởng bất lợi đối với môi trường và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh là các hoạt động xây dựng, quy hoạch đô thị; lập và thực hiện chương trình phát triển đô thị; đầu tư phát triển đô thị hướng tới đô thị tăng trưởng xanh. (Trích Thông tư 01/2018/TT-BXD)

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-BXD quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh. Theo đó, Các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh gồm 24 chỉ tiêu được chia thành 4 nhóm như sau:

STTMã sốNhóm, tên chỉ tiêu
01. Kinh tế
10101Tỷ lệ chi sử dụng điện so với tổng chi tiêu của hộ
20102Tỷ lệ thất thoát nước sạch
30103Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước từ sử dụng tài nguyên tự nhiên
40104Tỷ lệ đầu tư dự án mới thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
50105Tỷ lệ công trình xây dựng nghiệm thu được cấp chứng chỉ công trình xanh
02. Môi trường
60201Diện tích đất cây xanh công cộng bình quân đầu người khu vực nội thành, nội thị
70202Diện tích mặt nước tự nhiên đô thị suy giảm
80203Tỷ lệ đường đô thị sử dụng các thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo để chiếu sáng
90204Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng
100205Tỷ lệ phương tiện giao thông cá nhân hạn chế phát thải
110206Tỷ lệ đường giao thông dành riêng cho xe đạp
120207Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
130208Tỷ lệ nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
140209Số đơn vị hành chính cấp phường, xã chịu thiệt hại trực tiếp do biến đổi khí hậu
150210Số khu vực bị ô nhiễm môi trường nặng cần xử lý
03. Xã hội
160301Tỷ lệ tăng dân số toàn đô thị so với tỷ lệ tăng diện tích đất phi nông nghiệp
170302Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố
180303Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch
190304Số lượng không gian công cộng
04. Thể chế
200401Quy hoạch chung đô thị được lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu
210402Chiến lược, kế hoạch hành động, chính sách cụ thể được ban hành hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu
220403Tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến
230404Tỷ lệ cán bộ quản lý đô thị các cấp đã được đào tạo bồi dưỡng về tăng trưởng xanh
240405Các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2018.

Nam Phương

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

 

300x250 daisai
Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here