Quảng Ngãi: Xem xét điều chỉnh dự án bến cảng Hòa Phát – Dung Quất

(Phapluatmoitruong.vn) Sáng 25/5/2003, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, các đơn vị liên quan đã đi thị sát hiện trường và họp về đề xuất điều chỉnh, quy hoạch dự án Bến cảng tổng hợp – Container Hòa Phát – Dung Quất. Cùng dự có ông Nguyễn Đình Việt – Cục phó Cục Hàng hải Việt Nam.

Quyết định 168/QĐ-TTg ngày 28/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 có những ngành công nghiệp nặng được ưu tiên phát triển. Vì vậy, quy hoạch cảng biển nước sâu Dung Quất phải được rà soát, đánh giá lại hiệu quả khai thác trong thời gian qua. Quảng Ngãi đề nghị các doanh nghiệp đang khai thác cảng rà soát, đề xuất nhu cầu khai thác, quy mô khai thác, công suất khai thác…, làm cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước cập nhật, báo cáo kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng theo quy định cho phù hợp với nhu cầu phát triển.

Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Cảng tổng hợp Hòa Phát đã có phương án đề xuất điều chỉnh quy hoạch Dự án Cảng tổng hợp – container Hòa Phát – Dung Quất. Theo đó, Công ty Cảng Hòa Phát sẽ nâng số lượng bến, chiều dài bến, nâng công suất từ 6 triệu tấn/năm lên 14 triệu tấn/năm nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả đầu tư và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề xuất của Hòa Phát được đưa ra trên cơ sở khảo sát, tư vấn lập dự án, lên phương án điều  chỉnh quy hoạch từ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB ). Để đảm bảo an toàn trong quá trình điều động tàu và vận hành khai thác, Công ty sử dụng vũng quay tàu độc lập, không dùng chung vũng quay hiện hữu với Doosan Vina. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Quan điểm xuyên suốt, nhất quán của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi là luôn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đã, đang đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Khi kinh tế xã hội phát triển thì quy hoạch cũng thay đổi theo để phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh. Phải khai thác lợi thế của Cảng nước sâu Dung Quất, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp , đảm bảo sự an toàn ở tất cả các cảng, phục vụ có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế và sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ngãi. Trên cơ sở trình bày đề xuất điều chỉnh của đơn vị tư vấn lập quy hoạch cảng, ý kiến của các doanh nghiệp liên quan, lãnh đạo các sở ngành và Cục Hàng hải Việt Nam cho thấy, việc đề xuất điều chỉnh Bến số 8 của Công ty CP Cảng tổng hợp Hòa Phát, đến thời điểm này không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm cảng Dung Quất cả về mặt an toàn cũng như về mặt sản xuất…”.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định ủng hộ với đề xuất điều chỉnh quy hoạch dự án Bến cảng tổng hợp – Container Hòa Phát – Dung Quất; giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất phối hợp với Sở GTVT tham mưu UBND tỉnh phúc đáp Bộ GTVT về quan điểm và sự ủng hộ của tỉnh Quảng Ngãi đối với đề xuất này, để Bộ GTVT có cơ sở chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các bước tiếp theo Đối với kiến nghị của các doanh nghiệp trong cụm cảng. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, nếu thấy chưa thỏa đáng và quan ngại về sự an toàn, cũng như ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp mình thì doanh nghiệp có thể thuê đơn vị tư vấn, kể cả tư vấn quốc tế để phản biện, làm rõ và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/6 để phản hồi cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

Phan Dung

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc.