Quảng Ngãi: Thông qua nhiều nội dung quan trọng

(Phapluatmoitruong.vn) – Ngày 12/10, HĐND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Kỳ họp thứ 4, khóa XIII (chuyên đề) thông qua nhiều nội dung quan trọng.   

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung nghiên cứu, thống nhất và thông qua 14 Nghị quyết vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển KT-XH trước mắt, vừa có tính chiến lược lâu dài để thực hiện cả nhiệm kỳ 2021-2025. Trước hết, đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới; đồng thời, chủ động xây dựng kịch bản, thực hiện các biện pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, nhanh chóng khôi phục và phát triển KT-XH, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã để ra trong năm 2021.

Cụ thể, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Nghị quyết bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 17 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh trình Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh năm 2019-2020. Thông qua Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh đối với một số dự án…

Kỳ họp cũng đã thông qua Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025. Mục đích tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ với một số công trình hiện đại, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, thu hẹp khoảng cách vùng, miền và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thông qua các Dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi, tổng diện tích nhu cầu sử dụng đất dự kiến 150 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, thực hiện tại các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và Tp. Quảng Ngãi; Dự án hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh, công suất thiết kế 2.500 m3/ngày đêm, tổng vốn đầu tư hơn 53 tỷ đồng, tại phường Phổ Thạnh, TX. Đức Phổ; Dự án thủy điện Sơn Trà 1C, công suất thiết kế 9 MW, điện lượng trung bình hàng năm hơn 32 triệu KWh, tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, tại 2 huyện Sơn Hà và Sơn Tây.

HĐND tỉnh cũng đã thông qua Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, Tp. Quảng Ngãi; Đê chắn sóng bến cảng Bến Đình, đảo Lý Sơn; Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (đoạn từ cầu Trà Khúc 1 đến bến Tam Thương); Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung. Nguồn lực nhà nước tập trung đầu tư cho các công trình, dự án có tác dụng lan tỏa lớn, thật sự cần thiết, cấp bách; Chú trọng các công trình an sinh xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn mà các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Tỉnh khuyến khích thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên cơ sở bảo đảm hiệu quả đầu tư, cân bằng lợi ích của các chủ thể. Đồng thời khuyến khích tổ chức, công dân đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH trên địa bàn.

                         Minh Trí

      (Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua nhiều nội dung quan trọng.