Quảng Ngãi: Tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Phapluatmoitruong.vn) – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức cuộc họp bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ công trình và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi thực hiện giải ngân vốn đạt 87% kế hoạch trung ương giao và đạt 85,4% vốn HĐND tỉnh giao, đạt 93,3% kế hoạch vốn đã nhập vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc. Trong đó, ngân sách địa phương giải ngân gần 3.800 tỷ đồng; ngân sách trung ương giải ngân hơn 2.100 tỷ đồng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh năm 2023 chưa đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, tỷ lệ này cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá và bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ công trình và đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Trước mắt, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư… cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và đảm bảo giải ngân kịp thời vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cần có báo cáo chi tiết, đánh giá toàn diện về kế hoạch bố trí vốn, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong từng lĩnh vực, từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch bố trí vốn cho phù hợp với tình hình thực tế; đề xuất biện pháp xử lý đối với các chủ đầu tư không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu: “Các sở, ban ngành, địa phương cần triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục kịp thời những tồn tại, vướng mắc để quyết tâm thực hiện, giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá tình hình đầu tư, mua sắm công để có đề xuất cụ thể”. 

Cũng tại cuộc họp này, UBND tỉnh cho ý kiến về tiến độ thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc triển khai thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND của UBND tỉnh về “Kế hoạch thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2024”. Qua đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn yêu cầu các đơn vị, địa phương bám sát các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án; đảm bảo tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2024.

“Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị, địa phương lập kế hoạch cụ thể; triển khai các giải pháp thực hiện; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện” – Phó Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh.

                                                               Minh Trí

                                             (Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp.