Quảng Ngãi: Tăng cường quản lý công trình nước sạch

(Phapluatmoitruong.vn) – UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo và cho ý kiến về công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch đô thị và nước sạch nông thôn.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 513 công trình nước sạch nông thôn. Tuy nhiên, công tác quản lý, vận hành công trình thực hiện chưa tốt, không phát huy hiệu quả, trong đó có đến 471 công trình không hoạt động và hoạt động kém bền vững.

Nguyên nhân dẫn đến các công trình nước sạch hoạt động kém bền vững hoặc không hoạt động là do công tác quản lý, đầu tư xây dựng còn nhiều thiếu sót. Nhiều công trình sau khi xây dựng hoàn thành, chủ đầu tư không kiểm tra, đánh giá các thông số đạt được so với thiết kế. Công tác quản lý, vận hành công trình nước sạch không có quy trình, kế hoạch. Đội ngũ nhân lực vận hành thiết bị, máy móc không được bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn. Đáng nói, tại nhiều công trình nước sạch nông thôn do UBND xã quản lý, sử dụng và khai thác, không những thiếu cán bộ chuyên môn, mà việc duy tu, bảo dưỡng thiết bị gần như không thực hiện…

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành liên quan và địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho rằng, Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập trung là để phục vụ cho người dân. Các địa phương phải xây dựng phương án khắc phục ngay những tồn tại, vướng mắc trong quá trình đầu tư, quản lý, vận hành các công trình nước sạch trước ngày 31/3/2024 (trong đó lưu ý, cần phải họp lấy ý kiến người dân trong vùng dự án.)

Đối với những công trình người dân yêu cầu duy trì thì xây dựng phương án khắc phục cụ thể. Trong quá trình khắc phục nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì phối hợp với các Sở Tài chính, Xây dựng, NN&PTNT để có hướng giải quyết kịp thời. Đồng thời, cần nghiên cứu thành lập mô hình Hợp tác xã để giao quản lý công trình nước sạch tại địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích và trách nhiệm của mình trong việc tham gia sử dụng nguồn nước sạch tập trung.

Một trong những công trình nước sạch nông thôn bị hư hỏng.

“Sở Tài chính hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị làm các thủ tục, hồ sơ quản lý Nhà nước đối với tài sản về kết cấu hạ tầng nước sạch được giao. Các huyện miền núi có hệ thống hồ đập nhiều nên quy hoạch đánh giá lại các hồ chứa trên địa bàn. Tính toán chuyển đổi công năng các hồ vừa phục vụ nước cho sản xuất nông nghiệp, vừa cung cấp nước sạch cho người dân để có tính bền vững” – Phó Chủ tịch tỉnh nhấn mạnh.

                                                      Tùng Chi – Nguyễn Dũng

                                             (Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Lãnh đạo Sở NN&PTNT Quảng Ngãi báo cáo công trình nước sạch nông thôn.