Quảng Ngãi: HĐND tỉnh thông qua nhiều nội dung quan trọng

(Phapluatmoitruong.vn) – Kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi (diễn ra từ ngày 6-8/12) đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định: “Từ đầu năm 2023 đến nay, với “tâm thế mới, tầm nhìn mới” HĐND tỉnh tích cực, chủ động, linh hoạt, trách nhiệm cao, đã tổ chức thành công 07 kỳ họp, ban hành 95 nghị quyết để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện. Các nghị quyết được thông qua đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đã thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm ngân sách nhà nước năm 2023 với nhiều dấu ấn nổi bật, tạo thêm thuận lợi, thời cơ để phát triển. 24/25 chỉ tiêu KT-XH đạt, vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,03%. Công tác phát triển văn hóa được quan tâm, chú trọng hơn”.

“Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa của dân tộc được kế thừa, bảo tồn và phát huy. Công tác giáo dục – đào tạo được quan tâm, nâng cao về chất lượng. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chỉ đạo tích cực; một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được xử lý, giải quyết. Công tác quốc phòng, an ninh được triển khai đồng bộ, toàn diện. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định” – Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

“Thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ một số tồn tại, hạn chế, có mặt yếu kém cần sớm tập trung khắc phục. Các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu thật kỹ và thấu đáo các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc bối cảnh, đặc điểm tình hình của năm 2023, nhận rõ những kết quả và bài học đã đạt được, những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc phải tháo gỡ, những thách thức phải vượt qua; tìm ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và đúc kết những bài học có giá trị thực tiễn. Trên cơ sở nhận diện, đánh giá đúng thực trạng, phân tích rõ nguyên nhân; dự báo chính xác tình hình trong thời gian tới để xem xét, quyết định các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế – xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công cho năm 2024 sắp tới” – Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đọc diễn văn bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2024; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã thông qua 30 nghị quyết về các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, một số nghị quyết có ảnh hưởng sâu, rộng được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm như: Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2024; các nghị quyết liên quan đến việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại kỳ họp.

Đặc biệt, nghị quyết về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024; quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết; quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã; quy định mức chi chăm sóc sức khỏe cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và cán bộ hoạt động từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và nhiều nghị quyết quan trọng khác.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên của UBND tỉnh về những vấn đề cử tri bức xúc. Trong đó 02 nhóm vấn đề về các dự án đầu tư chậm tiến độ và quản lý tài nguyên khoáng sản được các đại biểu chất vấn nhiều nhất.

                                                                        Thiên Bút

                                                  (Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Quang cảnh kỳ họp.