Quảng Ngãi: HĐND tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

(Phapluatmoitruong.vn) – Sáng 16/10, Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII đã đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh: “Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XIII diễn ra trong bối cảnh Tỉnh ủy vừa tổ chức thành công Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13, khóa XX để đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ công tác khác…

Qua đó, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong 9 tháng năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, tiếp tục giữ sự ổn định và duy trì tốc độ phát triển kinh tế theo các chỉ tiêu đã được đặt ra trong năm 2023. Đây là một tín hiệu đáng mừng, vì ngay từ đầu năm chúng ta đã nhận định trong năm 2023 tỉnh ta tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức và đặt ra mức tăng trưởng âm, nhưng đến thời điểm này ước đạt là 1,87%, qua đó cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đã cùng đồng hành, chung tay để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt khá, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt nên tiến độ giải ngân của tỉnh luôn cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Công tác giáo dục và đào tạo, khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chất lượng nâng lên; đã triển khai nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được triển khai; công tác cải cách thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được thực hiện mạnh mẽ; công tác chuyển đổi số được chú trọng thực hiện trong tất cả các lĩnh vực.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thông qua 06 nội dung thuộc các lĩnh vực kinh tế – xã hội: bổ sung dự toán thu, chi năm 2023 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước; phương án sử dụng khoản thu từ việc giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và tiền gốc thu hồi từ các khoản cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất đấu giá quyền sử dụng đất, thuê đất và tính thu tiền sử dụng đất đối với các vị trí trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2; Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong; Danh mục bổ sung công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Kết luận kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định: “Kỳ họp đã diễn ra nghiêm túc, HĐND tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết rất quan trọng, đặc biệt, quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị công nghiệp dịch vụ Tịnh Phong. Đây được xem là tiền đề quan trọng để Quảng Ngãi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-  xã hội sau khi Khu kinh tế Dung Quất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

“Trong 9 tháng đầu năm 2023 Quảng Ngãi đã hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đề ra. Nhiệm vụ còn lại 3 tháng cuối năm còn khá nhiều, đề nghị các đại biểu HĐND, chính quyền các địa phương nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội 3 tháng cuối năm để hoàn thành nhiệm vụ chung trong năm 2023; chủ động ứng phó với thiên tai, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

                                                               Thiên Bút

                                             (Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nội dung tại kỳ họp.