Quảng Ngãi: Chủ mỏ cát, mỏ khoáng sản lách luật trong khai thác

Tại Quảng Ngãi, tình trạng các doanh nghiệp được cấp Giấy phép khai thác các mỏ cát, sỏi lòng sông thường tối đa hóa lợi nhuận đã lách luật dưới nhiều hình thức. Dù chính quyền Quảng Ngãi liên tục kiểm tra nhưng đến nay vẫn không giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Các chủ mỏ cát, khoáng sản thường thực hiện đo vẽ bản đồ hiện trạng chậm trễ thời gian so với yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Mục đích để kéo dài thời gian gần đến mùa mưa mới thực hiện đo vẽ, nhằm đối phó với việc kiểm tra thực tế độ sâu khai thác do mưa, lũ nước sông dâng lên, không thể đo kiểm tra.

Bên cạnh đó, trong khai báo về khai thác, các chủ mỏ cát, mỏ khoáng sản khai báo không trung thực về khối lượng khai thác, không cập nhật nhật ký, sổ sách chứng từ theo dõi. Trong quá trình khai thác thường khai thác quá độ sâu cấp phép ở thời điểm gần mùa mưa và đợi cho mùa mưa lũ về, lượng cát được bồi tích trở lại…để khai thác vượt trữ lượng cấp phép.

Chưa kể tình trạng các mỏ cát được cấp Giấy phép nhưng khi bán cát ra ngoài thị trường cho xây dựng dân dụng không xuất hóa đơn, nên rất khó cho công tác kiểm soát khối lượng thực tế khai thác hàng năm, gây thất thoát, lãng phí tài nguyên và thất thu ngân sách Nhà nước.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong năm 2020, tỉnh đã tiến hành tổ chức 15 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 18 tổ chức và 01 cá nhân. Phát hiện 04 tổ chức có vi phạm trong hoạt động khoáng sản. Tổ chức xử phạt hành chính 180 triệu đồng. Các chủ mỏ cát, mỏ khoáng sản chủ yếu vi phạm như không gửi hồ sơ Giám đốc điều hành mỏ cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép, khai thác khoáng sản vượt khối lượng, ranh giới cấp phép, sử dụng khoáng sản không đúng mục đích theo Giấy phép được cấp, khai thác khoáng sản không có Giấy phép.

Ông Trần Phước Hiền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc kiểm tra trữ lượng khoáng sản thực tế đã khai thác hàng năm tại các mỏ cát, mỏ khoáng sản hiện nay trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện việc đo vẽ lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản, thông kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản.

Để ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác cát, sỏi lòng sông, UBND tỉnh đã có nhiều quy định rõ ràng, đặc biệt, người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn không xử lý hoặc để diễn ra kéo dài phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời tăng cường công tác phối hợp kiểm tra cát, sỏi lòng sông trong mùa mưa, kiểm tra xử lý các bến bãi tập kết, trữ cát không phép. Chỉ đạo công tác phối hợp kiểm tra, xử lý dứt điểm các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép ở các địa bàn giáp ranh.

Đối với các mỏ đã chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác hoặc mỏ đã có Quyết định thu hồi giấy phép, tổ chức, cá nhân chậm triển khai lập hồ sơ, thủ tục, trình phê duyệt đề án và thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản để trả lại đất cho địa phương quản lý, sử dụng.

Ngọc Long – Báo Xây Dựng

Theo Xây Dựng

Ảnh: Các chủ mỏ cát tại Quảng Ngãi thường lách luật việc khai thác quá độ sâu cấp phép ở thời điểm gần mùa mưa và đợi cho mùa mưa lũ về cát bồi tích để khai thác vượt trữ lượng được cấp phép.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baoxaydung.com.vn/quang-ngai-chu-mo-cat-mo-khoang-san-lach-luat-trong-khai-thac-300699.html