Quảng Ngãi: Chính quyền cấp đất sai, dân kêu cứu! (Bài 2)

(Phapluatmoitruong.vn) – UBND xã Tịnh Thiện xác nhận, tại mảnh đất đang tranh chấp, ngoài nhà bà Đỗ Thị Hồng Hà còn có một nhà thờ. Đồng thời, đá bóng trách nhiệm sang Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Tp. Quảng Ngãi.

Nói một đằng, làm một nẻo

Trước phản ánh của người dân về vụ việc, UBND xã Tịnh Thiện, Tp. Quảng Ngãi xác nhận, hiện ông Đỗ Thượng Uyển và bà Đỗ Thị Hồng Hà (cùng trú tại địa phương) đang có tranh chấp tại thửa đất số 1019, tờ bản đồ số 20, diện tích 2.656 m2. Thửa đất này được UBND huyện Sơn Tịnh (nay là Tp. Quảng Ngãi) cấp GCNQSD đất số 01705 ngày 07/11/1996 mang tên bà Đỗ Thị Hồng Hà.

Tại thời điểm xác nhận hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất của bà Hà, UBND xã Tịnh Thiện đã họp Hội đồng xét cấp GCNQSD đất và đã được thông qua đủ điều kiện cấp GCNQSD đất tại thửa đất nêu trên (theo biên bản họp xét cấp GCNQSD đất của Hội đồng xét cấp GCNQSD xã Tịnh Thiện ngày 11/7/1996).

“Đối với các loại giấy tờ như Quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất thực địa…, tại thời điểm cấp GCNQSD đất cho bà Đỗ Thị Hồng Hà vào năm 1996 UBND xã Tịnh Thiện không có lưu trữ. Hiện tại, việc lưu trữ hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Quảng Ngãi lưu trữ”, văn bản trả lời cho biết.

Ngoài ra, trả lời nội dung câu hỏi “Dòng tộc ông Đỗ Thượng Uyển có giấy ký xác nhận nhà thờ trên đã xây dựng gần 50 năm, tại sao UBND xã thông tin không có, hay tại sao mảnh đất trên đang hiện hữu hai ngôi nhà của bà Hà và ông Uyển mà xã Tịnh Thiện chỉ xác nhận một căn nhà…”, thì ông Văn Nguyên (nguyên cán bộ địa chính tại thời điểm cấp GCNQSD đất cho bà Hà, nay là Phó Chủ tịch UBND xã) xác nhận bằng miệng với PV: “Tại mảnh đất trên, ngoài nhà bà Đỗ Thị Hồng Hà còn có một nhà thờ!”.

Theo LS Cao Văn Trung – Đoàn Luật sư Tp.HCM, tại Khoản 2, Điều 103 Luật Đất đai 2013 quy định, thửa đất ở có vườn ao được hình thành trước ngày 18/12/1980 và người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.

“Khoản 2, Điều 24 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định, loại giấy tờ làm căn cứ xác định diện tích đất ở theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai là giấy tờ có thể hiện một hoặc nhiều mục đích nhưng trong đó có mục đích để làm nhà ở, đất ở hoặc thổ cư. Mặt khác, theo Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, bảng tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do UBND xã lập theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10/11/1980 là giấy tờ khác tại Điểm g, Khoản 1, Điều 100. Đây là căn cứ cấp QSD đất hợp pháp mà UBND xã Tịnh Thiện cấp cho ông Đỗ Tới và bà Phạm Thị Thuấn”, LS Trung cho biết thêm.

Chính quyền báo cáo sai sự thật?

Theo tìm hiểu của PV, đất gia đình ông Đỗ Thượng Uyển đang ở được hình thành trước giải phóng (năm 1975), có kê khai trong bảng tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do UBND xã Hòa Phước lập theo Chỉ thị số 299-TTg loại ruộng đất là đất chữ T (Thổ cư).

Đối chiếu với quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trường hợp người đang sử dụng đất ổn định mà có tên trong bảng tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do UBND cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập trước ngày 15/10/1993 trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất thì thuộc trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, ký hiệu loại đất là chữ “T”.

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, đất ông Đỗ Thượng Uyển đang quản lý sử dụng được hình thành từ trước năm 1975 đã được ông Đỗ Tới (cha ông Uyển) đăng ký theo Chỉ thị 299/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, tài sản trên đất là nhà ở và công trình vật kiến trúc khác do ông Đỗ Tới và ông Đỗ Thượng Uyển quản lý có tính kế thừa và liên tục. Đây là di sản thừa kế chưa được chia của ông Đỗ Tới (chết) để lại cho ông Đỗ Thượng Uyển và các đồng thừa kế khác theo quy định pháp luật.

UBND xã Tịnh Thiện đã thông tin sai sự thật trong việc cấp GCNQSD đất cho bà Đỗ Thị Hồng Hà.

Do vậy, việc cân đối toàn bộ diện tích trên theo Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 27/9/1993 cho bà Đỗ Thị Hồng Hà là trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của ông Đỗ Thượng Uyển và các đồng thừa kế là bà Đỗ Thị Tình và Đỗ Thị Cảnh.

Ngoài ra, tại thời điểm cấp GCNQSD đất cho bà Đỗ Thị Hồng Hà, UBND xã Tịnh Thiện và huyện Sơn Tịnh chưa có bất kỳ thủ tục nào liên quan đến việc thu hồi đất trên để cân đối cho hộ gia đình bà Hà. Đồng thời, thông tin tại thời điểm cấp GCNQSD đất cho hộ bà Hà không có nhà ở trên đất nên theo quy định tại thời điểm cân đối được chuyển thành loại đất V (đất vườn) là báo cáo sai sự thật, cung cấp sai lệch thông tin!

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 27/4/2021, UBND Tp. Quảng Ngãi đã có văn bản giao phòng Tài nguyên Môi trường thành phố nghiên cứu, đối chiếu các quy định pháp luật có liên quan để xem xét cung cấp thông tin (bằng văn bản) theo nội dung đề nghị cung cấp thông tin của Tạp chí Môi trường và Đô thị VN trước ngày 20/5/2021.

Môi trường và Đô thị điện tử sẽ tiếp tục thông tin!

Minh Trí – Nguyễn Kiệt

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Việc chính quyền cân đối toàn bộ diện tích đất trên theo Nghị định số 64/NĐ-CP cho bà Đỗ Thị Hồng Hà là trái pháp luật.

Xem thêm tại đây: Quảng Ngãi: Chính quyền cấp đất sai, dân kêu cứu!