Quảng Ngãi: Cấp 45 giấy phép khai thác khoáng sản trái quy định

(Phapluatmoitruong.vn) – Kiểm toán Nhà nước đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi và Sở TN&MT kiểm điểm tập thể, cá nhân đã để xảy ra loạt sai phạm trong lĩnh vực khoáng sản, dẫn đến đã cấp 45 giấy phép khai thác trái quy định luật khoáng sản.

Nhiều sai phạm cấp quyền khai thác khoáng sản

Ngày 20/7/2023, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã có báo cáo về tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2022.

Theo báo cáo trích từ kết quả kiểm toán chuyên đề quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản giai đoạn từ năm 2017 đến 2021 tại tỉnh Quảng Ngãi, KTNN đề nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong phê duyệt chủ trương lập hồ sơ để cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông không qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản nhưng không cấp giấy phép thăm dò, ban hành các quyết định dẫn đến việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản không đúng thẩm quyền, không tổ chức khoanh định và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với cát, sỏi lòng sông.

Xem xét việc Sở TN&MT không tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng khoáng sản đưa vào thiết kế khai thác đối với đất tầng phủ dùng làm vật liệu san lấp trái quy định, dẫn đến không xác định trữ lượng tính tiền cấp quyền và tiền cấp quyền phải nộp; Không tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khai thác cát, sỏi lòng sông… làm giảm thu ngân sách Nhà nước.

Không tham mưu cấp 66 giấy phép thăm dò khoáng sản, chưa tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ đúng thời gian, chưa tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản đã chấm dứt hiệu lực nhưng không lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, không nộp hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ dẫn đến tình trạng 71 mỏ chưa thực hiện đóng cửa mỏ kéo dài qua nhiều năm.

Ngoài ra, KTNN cũng đề nghị Sở TN&MT xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân tham mưu cho UBND tỉnh khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, dẫn đến đã cấp 45 giấy phép khai thác trái quy định; xác định thiếu trữ lượng, chưa nhân hệ số quy đổi và cho phép khấu trừ vào tiền cấp quyền phải nộp trái quy định, làm thất thu ngân sách Nhà nước về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với số tiền 25,6 tỷ đồng.

Đấu giá các khu vực khoáng sản không đúng quy định

Theo KTNN, đối với công tác đấu giá các khu vực khoáng sản, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá không có trong quy hoạch được phê duyệt, những khu vực khoáng sản đã được cấp giấy phép thăm dò và cấp giấy phép khai thác không đúng quy định. Đồng thời, tổ chức đấu giá, tham mưu phê duyệt kết quả trúng đấu giá các khu vực khoáng sản khi chưa phê duyệt kế hoạch đấu giá, tham mưu, quyết định xử phạt không đúng, không đầy đủ hành vi vi phạm qua công tác thanh kiểm tra.

Công ty TNHH Lý Tuấn phải nộp thêm cho NSNN 480 triệu đồng (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, đơn vị này còn tham mưu UBND tỉnh cấp phép và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đá bazan làm phụ gia xi măng không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Không kịp thời chuyển thông tin, phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền xem xét thu hồi giấy phép khai thác theo quy định đối với 13 trường hợp với tổng số tiền nợ tiền cấp quyền hơn 5,2 tỷ đồng.

Trước những ai phạm trên, KTNN đề nghị Cục Thuế tỉnh xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân không phát hiện hết các sai phạm khi thực hiện thanh kiểm tra mà KTNN xác định số thuế phải nộp ngân sách Nhà nước tăng thêm 497 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH Lý Tuấn 480 triệu đồng, Công ty Xây dựng và Thương mại Lê Nguyên 17 triệu đồng.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, xử lý trách nhiệm của nhiều tập tập thể, cá nhân liên quan đến các sai phạm khác như Sở Tài chính, 8 đơn vị làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, UBND các xã không lập vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025…

Đỗ Thuận

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: DN khai thác cát trên sông Trà Khúc.