Quảng Nam thanh tra 202 đơn vị, phát hiện sai phạm hơn 50,5 tỷ đồng

Kết quả thanh tra tại 202 đơn vị, Thanh tra tỉnh Quảng Nam phát hiện sai phạm hơn 50,5 tỷ đồng và 18.057 m2 đất.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, toàn tỉnh Quảng Nam tiến hành 116 cuộc thanh tra hành chính (triển khai trong kỳ 85 cuộc, kỳ trước chuyển sang 31 cuộc), đã ban hành 59 kết luận thanh tra.

Kết quả thanh tra tại 202 đơn vị, Thanh tra tỉnh Quảng Nam phát hiện sai phạm hơn 50,5 tỷ đồng và 18.057 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 39,6 tỷ đồng và 18.057 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác hơn 10,9 tỷ đồng.

Thanh tra kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 71 tập thể, 111 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh Quảng Nam để xem xét theo thẩm quyền một trường hợp.

Ngoài ra, toàn tỉnh Quảng Nam đã tiến hành 191 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 3.677 tổ chức, cá nhân. Kết quả, phát hiện và xử lý 412 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 2,6 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 5,9 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 2.514,6 m2 đất và một số hình thức xử lý khác.

Hơn 13 năm qua, dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc vẫn chưa hoàn thành.

Hơn 13 năm qua, dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc vẫn chưa hoàn thành.

Được biết, kết thúc thanh tra, 2 vụ mà Thanh tra tỉnh Quảng Nam chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra gồm: Sai phạm tại dự án Khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc do Công ty CP Tư vấn Đầu tư nông nghiệp, nông thôn và Dịch vụ thể thao du lịch STO làm chủ đầu tư. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng khu đất mà Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh thuê để thực hiện dự án khu tổ hợp khách sạn, thương mại, dịch vụ Mường Thanh Quảng Nam tại phường An Xuân, TP Tam Kỳ.

Thanh Ba – Báo VTC News

Theo VTC News

Ảnh: Khu tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại Mường Thanh Quảng Nam tại phường An Xuân, TP Tam Kỳ.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://vtc.vn/quang-nam-thanh-tra-202-don-vi-phat-hien-sai-pham-hon-50-5-ty-dong-ar801535.html