Quảng Bình: Xử phạt vi phạm hành chính gần 5 tỷ đồng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Theo Sở TN&MT Quảng Bình, trong năm 2022, đơn vị đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Theo đó, Thanh tra Sở TN&MT đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thanh tra, kiểm tra tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo vệ môi trường, sử dụng đất…

Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và xử lý 27 trường hợp (đất đai 4, khoáng sản 12, môi trường 11) vi phạm hành chính, trong đó có 24 tổ chức và 3 cá nhân; Thanh tra Sở TN&MT đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành 6 quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Theo thanh tra Sở TN&MT, công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực TN&MT trong năm 2022 đã được tăng cường và chuyên sâu hơn. Qua đó, đã kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý kịp thời, đúng hành vi, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, áp dụng đúng hình thức xử lý và bảo đảm về trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính.

Đức Cảnh – Báo TNMT

Theo Tài nguyên & Môi trường

Ảnh: Quảng Bình đẩy mạnh hoạt động kiểm tra khai thác khoáng sản

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baotainguyenmoitruong.vn/quang-binh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-gan-5-ty-dong-ve-linh-vuc-tai-nguyen-va-moi-truong-348475.html