Phú Thọ: Xử phạt sai phạm hoạt động bến bãi gần 3 tỷ đồng

Qua rà soát, các cơ quan, đơn vị của tỉnh Phú Thọ đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều bến thủy nội địa hoạt động chưa tuân thủ quy định pháp luật, thu nộp ngân sách nhà nước gần 3 tỷ đồng.

Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX khai mạc ngày 6/12. Ảnh: Ngô Hùng.

Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX khai mạc ngày 6/12. Ảnh: Ngô Hùng.

Thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Theo đó, qua rà soát cho thấy, trên địa bàn tỉnh hiện có 97 bến hàng hóa/5 tuyến sông (sông Hồng, sông Lô, sông Đà, sông Chảy và sông Bứa), có 81/97 bến đang hoạt động, 16/97 bến không hoạt động; trong số 81 bến hoạt động có 11/81 bến không phép; 34/81 bến hết thời hạn hoạt động theo quy định; 36/97 bến còn thời hạn và đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Trên cơ sở rà soát, đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với các bến thủy nội địa hoạt động chưa tuân thủ quy định pháp luật, thu nộp ngân sách nhà nước gần 3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành thị rà soát, tổng hợp, xây dựng Kế hoạch xử lý, khắc phục tình trạng các bến thủy nội địa hoạt động chưa tuân thủ các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh. Qua đó các sở, ngành tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường thủy nội địa, bảo đảm hoạt động bến bãi đi vào nền nếp, hiệu quả, đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Ngô Hùng – Báo Đại Đoàn Kết

Theo Đại Đoàn Kết

Ảnh: Vi phạm trong lĩnh vực đất đai, phòng chống thiên tai và bảo vệ đê điều, Công ty cổ phần Thượng Long bị xử phạt 758 triệu đồng. Ảnh: Ngô Hùng.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://daidoanket.vn/phu-tho-xu-phat-sai-pham-hoat-dong-ben-bai-gan-3-ty-dong-10268251.html