Phát hiện vi phạm về kinh tế 178.863 tỷ đồng và 404 ha đất

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành thanh tra đã triển khai 4.224 cuộc thanh tra hành chính và 94.797 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 178.863 tỷ đồng (tăng 615% so với cùng kỳ năm 2022), 404 ha đất (giảm 95,8%)…

Báo cáo về Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Chính phủ cho biết, thanh tra cũng đã kiến nghị thu hồi 148.062 tỷ đồng và 9 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 30.800 tỷ đồng và 395 ha đất; ban hành 60.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 2.873 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 784 tập thể và 2.912 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 208 vụ; 316 đối tượng.

NHIỀU ĐỊA PHƯƠNG VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành tiến hành 4.224 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 7.399 tỷ đồng và 404 ha đất. Trong đó, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 6.011 tỷ đồng và 9 ha đất; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 1.387 tỷ đồng và 395 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 784 tập thể và 2.912 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 70 vụ, 72 đối tượng.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, ngành thanh tra đã tiến hành thanh tra 1.166 đơn vị, phát hiện vi phạm với số tiền 80 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 37 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 43 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 190 tổ chức, 449 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 2 vụ. Các địa phương phát hiện nhiều vi phạm: Hải Phòng, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Tuyên Quang, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ngãi…

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, tiến hành 1.671 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 967 cuộc. Qua thanh tra 2.952 đơn vị phát hiện vi phạm với số tiền trên 619 tỷ đồng, 3,7 ha đất; kiến nghị thu hồi 424 tỷ đồng, 3,7 ha đất; kiến nghị xử lý khác 195 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 321 tổ chức, 1.439 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 31 vụ, 44 đối tượng. Các địa phương phát hiện nhiều vi phạm: Hậu Giang, Hải Phòng, Kiên Giang, Hà Nội, Đắk Nông, Hải Dương, Quảng Nam, Hưng Yên, Nghệ An…

Trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, tiến hành 704 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 286 cuộc. Qua thanh tra 964 đơn vị, phát hiện vi phạm với số tiền trên 45 tỷ đồng, 306 ha đất; kiến nghị thu hồi 37 tỷ đồng, 6 ha đất; kiến nghị xử lý khác 8 tỷ đồng, 300 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 130 tổ chức, 383 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 18 vụ, 24 đối tượng. Các địa phương phát hiện nhiều vi phạm: Quảng Nam, Bình Phước, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tây Ninh, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế…

Ngoài ra, lực lượng thanh tra chuyên ngành cũng đã tiến hành 94.797 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 199.335 tổ chức, cá nhân, phát hiện 72.603 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền là 171.464 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 142.051 tỷ đồng; ban hành 60.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.873 tỷ đồng; Thu hồi giấy phép, đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh 6.926 trường hợp (5.311 tổ chức, 1.615 cá nhân); chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 138 vụ việc, 244 đối tượng. Một số bộ, ngành, địa phương triển khai thanh tra chuyên ngành đạt nhiều kết quả như: Ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Kiên Giang, Lào Cai, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Hà Nội, Bình Thuận, Đà Nẵng…

VẪN CÒN TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: vẫn còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; một số cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra; việc thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra, nhất là tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra; việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật theo kiến nghị tại kết luận thanh tra còn chậm.

Đặc biệt, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế.

“Trong thời gian tới, ngành thanh tra tiếp tục đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra; tham mưu, giúp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ trong việc đôn đốc, chỉ đạo giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư, đất đai tại một số địa phương. Hoàn thiện Đề án 153 “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố” theo chỉ đạo của Chính phủ…”, Thanh tra Chính phủ cho biết.

Phan Nam/VnEconomy

Theo VnEconomy

Ảnh: Ảnh minh họa

Xem bài viết gốc tại đây:

https://vneconomy.vn/phat-hien-vi-pham-ve-kinh-te-178-863-ty-dong-va-404-ha-dat.htm