Phát hiện nhiều thiếu sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai và xây dựng cơ bản tại Hà Nam

Ngày 17/1, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012-2018).

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót và vi phạm khác nhau tại các lĩnh vực nêu trên. Trong đó, công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn những tồn tại, hạn chế, vi phạm, khuyết điểm, có những vi phạm chưa được kiểm tra, xử lý kịp thời, dứt điểm. Như việc ban hành, hướng dẫn định mức dự toán một số hạng mục công việc làm cơ sở cho chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thực hiện còn chưa thống nhất, chưa phù hợp điều kiện thực tế tại một số dự án.

Việc tổ chức, thực hiện một số nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, của tỉnh về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của đơn vị chức năng tỉnh Hà Nam còn chậm.

Tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm, chất lượng chưa cao, Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với một số loại đất không đạt chỉ tiêu đề ra. Việc phê duyệt quy hoạch một số ngành, như giao thông, thủy lợi, quy hoạch vùng huyện còn chậm, chưa bảo đảm theo kế hoạch của tỉnh.

Qua báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và kiểm tra một số dự án cho thấy, có 35 dự án đầu tư đã được địa phương thu hồi đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh, với tổng diện tích 97,1ha, các dự án này có quy mô diện tích nhỏ nhưng các dự án không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất… Đến thời điểm thanh tra, có 20 dự án chậm tiến độ.

Thanh tra Chính phủ cho biết, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh về cơ bản đạt mục tiêu đề ra; nhưng qua kiểm tra cho thấy: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại một số dự án khu đô thị, nhà ở còn đạt tỷ lệ thấp.

Trong đó, còn có vướng mắc tại một số dự án khu đô thị khu nhà ở, nguyên nhân là do tại các quyết định của tỉnh phê duyệt, chủ trương đầu tư dự án, mục tiêu dự án có nêu khu đô thị có hệ thống công trình đồng bộ, phù hợp các chỉ tiêu về kỹ thuật và kiến trúc của đô thị mới nhưng cũng tại các quyết định này lại chỉ phê duyệt đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không có hạng mục hạ tầng xã hội, khu dân cư và các công trình dịch vụ khác.

Tại Thông báo kết luận thanh tra, Thanh tra chính phủ cũng chỉ ra một số sai phạm tại các dự án khu đô thị khác nhau tại tỉnh Hà Nam.

Về công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, Thanh tra Chính phủ cho biết, một số dự án được phê duyệt chưa bảo đảm yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, chưa bảo đảm tính kinh tế-kỹ thuật, chưa phù hợp quy hoạch ngành; chất lượng khảo sát, lập dự án còn thấp, dẫn đến một số dự án phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần, là một trong những nguyên nhân chậm tiến độ, tăng chi phí đầu tư, chưa xác định nguồn vốn và cân đối nguồn vốn, dẫn đến phải điều chỉnh cắt giảm quy mô, tạm dừng thực hiện, công trình dở dang khiến hiệu quả đầu tư thấp, gây phân tán, lãng phí nguồn lực đầu tư, tăng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót, vi phạm tại 8 dự án đầu tư xây dựng khác nhau của tỉnh.

Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thực hiện các nhiệm vụ sau:

Khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những tồn tại, vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản đã được nêu tại Kết luận thanh tra.

Rà soát, xử lý theo quy định đối với các dự án không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất, các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở và các dự án BT không đúng quy định; các dự án đã đầu tư xây dựng nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các dự án có vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng và các vi phạm khác về quản lý, sử dụng đất đai đã được nêu tại kết luận thanh tra…

Rà soát việc xác định quyền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án có vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra, nhất là đối với các dự án được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc không đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm tính đúng, thu đủ theo quy định, không để thất thoát ngân sách nhà nước

Về xử lý kinh tế, Thanh tra chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thực hiện rà soát, thu hồi về ngân sách nhà nước và giảm trừ thanh quyết toán đối với một số dự án khác nhau.

Thanh tra Chính phủ chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân liên quan các vi phạm, khuyết điểm nêu tại Kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ chuyển vụ việc liên quan Dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và căn hộ để bán, cho thuê Mường Thanh đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Về xử lý trách nhiệm, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh qua các thời kỳ; chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân qua các thời kỳ có liên quan những tồn tại, vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã được nêu tại kết luận thanh tra

Căn cứ vào kết quả kiểm điểm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những tập thể, đơn vị, cá nhân có những vi phạm, khuyết điểm nêu tại Kết luận thanh tra, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Song Linh – Báo Nhân Dân

Theo Nhân Dân

Ảnh: Ảnh minh họa.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://nhandan.vn/phat-hien-nhieu-thieu-sot-vi-pham-trong-quan-ly-su-dung-dat-dai-va-xay-dung-co-ban-tai-ha-nam-post735615.html