Phân cấp các tỉnh làm chủ quản 16 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam

Chính phủ phân cấp cho UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản theo địa giới hành chính và chịu trách nhiệm toàn diện đối với 16 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Quyết định phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Theo đó, quyết định nêu rõ, phân cấp triệt để cho UBND cấp tỉnh có đề xuất, đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý sau khi đã sử dụng tối đa năng lực của Bộ GTVT.

Các tuyến cao tốc được phân chia thành các dự án thành phần và phân cấp cho UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản theo địa giới hành chính. Trường hợp ranh giới, địa giới hành chính nằm giữa các vị trí công trình cầu, hầm hoặc nút giao thì toàn bộ công trình cầu, hầm hoặc nút giao sẽ thuộc về một dự án thành phần.

UBND cấp tỉnh bố trí vốn đầu tư (kể cả trong trường hợp phát sinh tăng tổng mức đầu tư) để hoàn thành dự án đúng tiến độ; bảo đảm đáp ứng đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý hoặc có biện pháp tăng cường bảo đảm đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý thực hiện các dự án, dự án thành phần đáp ứng tiến độ và chất lượng yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Các tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, khả thi, đồng bộ.

Tổng số có 16 dự án thành phần được phân cấp cho các tỉnh. Cụ thể, dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1: UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản dự án thành phần 1; Bộ GTVT là cơ quan chủ quản dự án thành phần 2; UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản dự án thành phần 3.

Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1: UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản dự án thành phần 1; Bộ GTVT là cơ quan chủ quản dự án thành phần 2; UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ quan chủ quản dự án thành phần 3.

Dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1: UBND tỉnh An Giang là cơ quan chủ quản dự án thành phần 1; UBND thành phố Cần Thơ là cơ quan chủ quản dự án thành phần 2; UBND tỉnh Hậu Giang là cơ quan chủ quản dự án thành phần 3; UBND tỉnh Sóc Trăng là cơ quan chủ quản dự án thành phần 4.

Dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu giai đoạn 1: UBND tỉnh Đồng Tháp là cơ quan chủ quản dự án thành phần 1; UBND tỉnh Tiền Giang là cơ quan chủ quản dự án thành phần 2.

Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang giai đoạn 1: UBND tỉnh Tuyên Quang là cơ quan chủ quản. UBND tỉnh Hà Giang là cơ quan chủ quản dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang giai đoạn 1.

UBND tỉnh Hòa Bình là cơ quan chủ quản dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu. UBND tỉnh Nam Định là cơ quan chủ quản dự án đầu tư cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định trên tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng.

Thu Hằng – Báo VietnamNet

Theo VietnamNet

Ảnh: Các tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai dự án cao tốc thành phần Bắc – Nam bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, khả thi, đồng bộ. Ảnh: Hoàng Hà

Xem bài viết gốc tại đây:

https://vietnamnet.vn/phan-cap-cac-tinh-lam-chu-quan-16-du-an-thanh-phan-cao-toc-bac-nam-2044226.html