Ô nhiễm mặt sông Gành Hào

(Phapluatmoitruong.vn) – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau – Đặng Hữu Lạc vừa ký phát hành văn bản số 1779/STNMT-CNVMT, về kết quả tình trạng ô nhiễm mặt nước sông Gành Hào. Văn bản này cũng sẽ là cơ sở để trả lời cho người dân về việc cá chết trên tuyến sông Gành Hào và Vàm Mương Điều, thuộc địa bàn xã Tân Trung và xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi.

Theo văn bản mang số 1771/BC-STNMT, thì chất lượng mặt nước sông Gành Hào (đoạn gần công ty TNHH Kỹ nghệ sinh hóa Thịnh Long, và công ty cổ phần Chitin Đại Phát), thì kết quả phân tích hai mẫu nước ở đoạn sông này có 8/11 thông số (DO, TSS, BOD5, COD, Amoni, Phosphat, Nitrit, Nitrat) vượt giới hạn quy định so với giá trị cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Cụ thể, DO thấp hơn mức quy định. BOD5 vượt từ 4,3 đến 20,5 lần. COD vượt từ 4,5 đến 13 lần. TTS vượt từ 2,9 đến 4,2 lần. Amoni vượt từ 3,6 đến 4,2 lần. Photphat vượt 2,3 lần. Nitrit vượt từ 2,2 đến 3,2 lần. Nitrat vượt từ 2,1 đến 2,5 lần.

Còn chất lượng mặt nước sông Gành Hào, đoạn từ ngã ba Hòa Trung đến ngã ba Vàm Mương Điều, có 8/11 thông số vượt giới hạn quy định: DO thấp hơn mức quy định. BOD5 vượt từ 4,3 đến 6 lần. COD vượt từ 5,5 đến 9 lần. TTS vượt từ 3,8 đến 14 lần. Amoni vượt từ 3,3 đến 3,4 lần. Photphat vượt 1,7 đến 2,0 lần. Nitrit vượt từ 2,0 đến 2,4 lần. Nitrat vượt từ 1,2 đến 1,5 lần. Thông số pH tại Vàm Mương Điều thấp hơn quy định.

 Sông Gành Hào – Cà Mau

Cũng đoạn sông trên, kết quả phân tích nước ở đoạn cầu Hòa Trung 500m, và cách cầu Hòa Trung 3km hướng về ngã ba vàm Mương Điều, có 9 thông số (DO, BOD5, CPD, TTS, Amoni, Phosphat, Nitrat, tổng dầu mỡ, Coliform) vượt giới hạn quy định: BOD5 vượt từ 5,8 đến 6,3 lần; COD vượt từ 3,5 đến 5,5 lần; TTS vượt từ 1,7 đến 3,8 lần; Amoni vượt từ 8,1 đến 8,4 lần; Phosphat vượt từ 6,8 đến 7,5 lần; tổng dầu mỡ vượt từ 1,1 đến 1,2 lần; Nitrat vượt từ 1,5 đến 1,7 lần; Coliform vượt 4,4 lần. Đặc biệt thông số DO rất thấp so với mức quy định.

DO là lượng oxy hoà tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của các sinh vật nước (cá, lưỡng thê, thuỷ sinh, côn trùng v.v…) thường được tạo ra do sự hoà tan từ khí quyển hoặc do quang hợp của tảo. Nồng độ oxy tự do trong nước nằm trong khoảng 8 – 10 ppm, và dao động mạnh phụ thuộc vào nhiệt độ, sự phân huỷ hoá chất, sự quang hợp của tảo và v.v… Khi nồng độ DO thấp, các loài sinh vật nước giảm hoạt động hoặc bị chết. Do vậy, DO là một chỉ số quan trọng để đánh giá sự ô nhiễm nước của các thuỷ vực.

Theo đánh giá của Chi cục Bảo vệ Môi trường Cà Mau, Chi cục Thủy sản Cà Mau và sự hỗ trợ đánh giá của Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Sông Hậu, thì kết quả các thông số môi trường nêu trên có ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản cũng như sức khỏe động vật thủy sản, gây độc cho thủy sinh và tôm cá.

Nhóm PV Thường trú Tây Nam bộ

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)

** Bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu chi tiết văn bản số 1779/STNMT- CNVMT và văn bản số 1771/BC-STNMT, xin liên hệ:

(Cung cấp miễn phí)

Bạn đang đọc bài viết tại www.phapluatmoitruong.vn / Mọi thông tin phản ánh xin liên hệ đường dây nóng: NB Lê Hải (ĐT: 0942.210.185) Hoặc email: baodientuphapluatmoitruong@gmail.com