Nước sông Nhuệ, sông Đáy ô nhiễm báo động cấp 2

Theo Trung tâm Quan trắc và Tài nguyên môi trường-Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam, nước sông Nhuệ thuộc Thị xã Duy Tiên vài ngày gần đây có màu đen, mùi hôi, vượt ngưỡng tiêu chuẩn hàng chục lần.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nam đã lấy mẫu và phân tích, nồng độ các chất ô nhiễm tại trạm bơm Hoành Uyển và cầu Hòa Mạc trên sông Nhuệ đều có lượng Amoni là 13,4 % vượt 67 lần giới hạn cho phép. Nước sông đã bị ô nhiễm báo động cấp 2 theo quy định bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo thông báo của Xí nghiệp Thủy lợi Nhật Tựu thì cống Nhật Tựu sẽ mở điều tiết trong thời gian tới. Do đó, nước sông Nhuệ, sông Đáy sẽ bị ô nhiễm. Để hạn chế thiệt hại cho nhân dân, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đề nghị: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời thông báo cho các xã, phường, ven sông Nhuệ, sông Đáy, sông Duy Tiên, sông Châu Giang có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thủy sản. Chi cục Thủy lợi Hà Nam xem xét để bố trí lịch cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Công ty Cổ phần Nước sạch Hà Nam bố trí trực theo dõi bơm nước, bảo đảm nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Hà Nam – Báo Nhân Dân

Theo Nhân Dân

Ảnh: Nước sông Nhuệ đoạn qua thị xã Duy Tiên (Hà Nam) đang bị ô nhiễm.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://nhandan.vn/moi-truong/nuoc-song-nhue-song-day-o-nhiem-bao-dong-cap-2-701838/