Ninh Thuận: Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại 4 dự án điện mặt trời

(Phapluatmoitruong.vn) Ngày 25/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 3116 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch đầu tư xây dựng các công trình điện theo quy hoạch điện VII và quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Theo kết quả thanh tra, việc điều chỉnh quy hoạch, cho thuê đất đối với 4 dự án điện mặt trời của tỉnh Ninh Thuận đã chồng lấn hệ thống thủy lợi Tân Mỹ.

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Thuận đã không thực hiện đúng trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định, đồng thời chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất thủy lợi sang quy hoạch đất công trình năng lượng, phê duyệt các dự án điện mặt trời chồng lấn lên quy hoạch thủy lợi và điều chỉnh quy hoạch đất thuộc dự án thủy lợi mà không có ý kiến của Bộ NN&PTNT, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi là vi phạm quy định tại Điều 8 và Điều 42 Luật Thủy lợi và Luật Đất đai 2013.

Ngoài ra, việc điều chỉnh quy hoạch đất cấp tỉnh chưa thực hiện đúng yêu cầu của Bộ TN&MT tại thông báo số 70 ngày 14/4/2017 về việc thuyết minh rõ các hạng mục điều chỉnh tăng giảm diện tích trong quy hoạch, vi phạm Điều 35 Luật Đất đai năm 2013, cung cấp thông tin về đất không chính xác, vi phạm Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

Đáng nói, Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận đã có ý kiến về sự không phù hợp trong việc sử dụng đất của các công trình nhà máy điện mặt trời và đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận xem xét không thực hiện đối với khu vực của dự án đã quy hoạch thủy lợi và khu vực tưới. Tuy nhiên, UBND tỉnh vẫn thực hiện chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất đối với các dự án điện mặt trời.

Ngoài ra, Sở KH&ĐT tỉnh đã báo cáo không đầy đủ các ý kiến của Sở NN&PTNT cho UBND tỉnh về sự chồng lấn diện tích đất của dự án điện mặt trời trên đất dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt và triển khai thi công.

Thông báo Kết luận thanh tra vụ việc.

Kết luận thanh tra nêu rõ, các dự án điện mặt trời đã chồng lấn 3,8 ha diện tích khu tưới và kênh, không có cây trồng; một số vị trí kênh chưa thi công bị đứt gãy không thể tiến hành thi công tiếp do đã bị chồng lấn, buộc phải nắn tuyến làm tăng chi phí ngân sách nếu không thu hồi được từ các chủ đầu tư dự án. Theo Ban Quản lý dự án 7 (Bộ NN&PTNT), kinh phí xây lắp tăng thêm khoảng 10 tỷ đồng, chưa tính phần diện tích kênh bị chồng lấn.

Bên cạnh đó, trong quá trình thẩm định về đất đai và đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận cho thuê đất, Sở TN&MT không nêu rõ hiện trạng về đất có quy hoạch bị chồng lấn.

Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh Ninh Thuận và các sở, ngành tham mưu liên quan.

Từ những sai phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ tài liệu để xem xét, điều tra xử lý vi phạm theo quy định.

Lê Hoàn

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: Dự án điện mặt trời của tỉnh Ninh Thuận đã chồng lấn hệ thống thủy lợi Tân Mỹ.