Ninh Thuận: Kêu gọi đầu tư KĐT Đầm Cà Ná

(Phapluatmoitruong.vn)Ninh Thuận vừa công bố danh mục dự án cần lựa chọn nhà đầu tư đối với Khu đô thị mới Đầm Cà Ná, thuộc xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. 

Khu đô thị mới Đầm Cà Ná được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt chủ trương đầu tư vào cuối tháng 9/2021, với quy mô hơn 64 ha, tổng vốn đầu tư gần 4.491 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 6 năm kể từ ngày được lựa chọn nhà đầu tư. Cụ thể: Giai đoạn triển khai thủ tục kêu gọi đầu tư 1 năm; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 1,5 năm; công tác đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn thành trong 2 năm; công tác đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc trên đất, thời gian hoàn thành trong 1,5 năm.

Hiện trạng khu đất là đất ở, đất thể dục thể thao, đất làm muối, đất trống chưa sử dụng, đất mặt nước, đất giao thông.

Nhà đầu tư thực hiện dự án phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu từ 30% tổng mức đầu tư của dự án trở lên (tương đương 1.347 tỷ đồng trở lên). Trường hợp liên danh, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư liên danh bằng tổng vốn chủ sở hữu của các thành viên liên danh.

Theo kế hoạch được phê duyệt trong giai đoạn 2021 – 2025, Ninh Thuận dự kiến sẽ có khoảng hơn 150 dự án kêu gọi đầu tư, trong đó bao gồm 127 dự án khu đô thị, khu dân cư, dự án phát triển nhà ở; 8 dự án nhà ở xã hội và 18 dự án nhà ở thương mại.

Trong năm 2021, Ninh Thuận sẽ kêu gọi đấu thầu 14 dự án, bao gồm: Dự án Khu đô thị mới ven bờ Tây Nam Đầm Nại – Khu 1; Dự án Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại – Khu 4.1; Dự án Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại – Khu 4.2; Dự án Khu nhà vườn trồng cây ăn quả – Khu 5; Dự án Khu đô thị mới Tây Bắc; Dự án Khu đô thị mới Bờ sông Dinh; Dự án Khu đô thị mới bờ Bắc sông Dinh; Dự án Khu đô thị mới Phủ Hà; Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải; Dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Ông; Dự án Khu đô thị mới Tám Ký; Dự án Khu đô thị mới phía Nam cầu Phú Quý; Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná; Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3).

Đỗ Thuận 

(Theo Môi trường và Đô thị điện tử)

Ảnh: KĐT Đầm Cà Ná là một trong số những dự án sẽ được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong năm 2021.