Nhiều dự án giải ngân 0 đồng, UBND TP.HCM giải trình trước HĐND

Do kết quả giải ngân đầu tư công trong 7 tháng năm 2022 đạt thấp, trong đó nhiều dự án giải ngân 0 đồng, HĐND TP.HCM đề nghị UBND TP.HCM giải trình làm rõ nguyên nhân..

Ngày 24/8, HĐND TP.HCM đã tổ chức phiên giám sát đối với công tác đầu tư công trên địa bàn Thành phố. Thông tin về việc giám sát các dự án đầu tư công, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TP.HCM Lê Trương Hải Hiếu cho biết, Ban Kinh tế – Ngân sách đã tổ chức 16 cuộc giám sát tại 21 đơn vị và 5 dự án.

Kết quả giám sát cho thấy, việc lập kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước chưa sát khả năng thực hiện nên không phân bổ hết kế hoạch được giao. Qua giám sát cho thấy, UBND TP.HCM chậm giao vốn nên chưa đảm bảo thời gian theo quy định khiến tiến độ dự án bị chậm. Trong 7 tháng của năm 2022, có nhiều dự án giải ngân 0 đồng.

Vì vậy, Ban Kinh tế – Ngân sách đề nghị UBND TP.HCM giải trình 08 vấn đề liên quan như công tác lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước; các giải pháp tháo gỡ khó khăn; giải pháp để bổ sung vốn cho các công trình dở dang…

Ngoài ra, đại biểu HĐND Lê Minh Đức chất vấn, việc quản lý dự án từ khâu chuẩn bị đến kết thúc chưa thật sự hiệu quả. UBND TP.HCM quyết định danh mục các dự án đầu tư nhưng chưa ghi nguồn vốn cụ thể, dẫn đến các dự án dù được duyệt nhưng thiếu vốn triển khai.

Giải trình các vấn đề mà HĐND TP.HCM yêu cầu, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, thừa nhận việc quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn đã bộc lộ nhiều bất cập. Tại nhiều dự án, chủ đầu tư lập dự án còn chậm so với thời gian quy định. Về việc giải ngân chậm, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ rõ, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc là nguyên nhân chính.

Bên cạnh đó, là tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp chưa đồng bộ giữa các sở, ngành, quận, huyện. Ông Mãi thẳng thắn chỉ ra rằng có những việc dù đã được UBND Thành phố kết luận rõ ràng nhưng các sở, ngành và các bên liên quan chưa triển khai. “Thành phố đã nhìn ra vấn đề này và tập trung giải quyết, nhưng không thể giải quyết trong ngày một, ngày hai” Chu tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Về nguồn vốn đầu tư bố trí cho các dự án, ông Phan Văn Mãi cho biết, Thành phố có nhu cầu vốn đầu tư lên đến 670.000 tỷ đồng giai đoạn 2021-2025 nhưng chỉ được duyệt 142.000 tỷ đồng. Nếu xét về dự án trọng tâm, cấp bách trước mắt thì Thành phố cần 260.000 tỷ đồng, hiện đã được bố trí 142.000 tỷ đồng. Để cân đối vốn cho các dự án Thành phố đang chuẩn bị đề án, báo cáo Trung ương để được xem xét bố trí thêm 120.000 tỷ đồng cho nguồn vốn đầu tư công trung hạn để đạt đủ 260.000 tỷ đồng cho dự án cấp bách.

Về trách nhiệm trong chậm giải ngân đầu tư công, người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho biết, cuối năm nay, thành phố sẽ xem xét trách nhiệm từng cá nhân, cơ quan dựa trên kết quả giải ngân đầu tư công. Việc xem xét trách nhiệm không loại trừ Chủ tịch UBND Thành phố.

“Liên quan đến câu hỏi trách nhiệm của ai, tôi xin nói trách nhiệm này thuộc về UBND và cá nhân tôi. Từ khâu lập thẩm định, đánh giá, triển khai các dự án vừa qua bị chậm, trách nhiệm trước hết thuộc về UBND và Chủ tịch UBND thành phố”, ông Phan Văn Mãi nói tại phiên họp.

Lê Quân – Báo Đầu Tư

Theo Đầu Tư

Ảnh: Dự án Xây dựng mới Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM, kế hoạch vốn đã giao năm 2022 là hơn 1.000 tỷ đồng, song đến ngày 31/7/2022, Dự án không giải ngân được đồng nào.

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baodautu.vn/nhieu-du-an-giai-ngan-0-dong-ubnd-tphcm-giai-trinh-truoc-hdnd-d172214.html