Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thi công kênh tiêu T1 chậm tiến độ

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 112/UBND-KT ngày 14-1-2021 về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T1 đoạn qua thị xã Sơn Tây.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T1 đoạn qua thị xã Sơn Tây, hoàn thành trong quý III-2022 theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội và UBND thị xã Sơn Tây.

UBND thị xã Sơn Tây (chủ đầu tư) nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án trên để chậm tiến độ; khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án, sớm bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng công trình; chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án bảo đảm tiến độ theo thời gian thực hiện điều chỉnh dự án được duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo đề xuất của chủ đầu tư, báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt theo quy định.

Dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T1 đoạn qua thị xã Sơn Tây được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 5998/QĐ-UBND ngày 31-10-2018 với tổng mức đầu tư hơn 49,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2019-2020. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên tiến độ thi công xây dựng bị chậm tiến độ…

Thúy Nga – Báo HNM

Theo Hà Nội Mới

Xem bài viết gốc tại đây:

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/988817/nghiem-tuc-rut-kinh-nghiem-trong-viec-thi-cong-kenh-tieu-t1-cham-tien-do