Nghiệm thu 48 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong năm 2021

Ngày 29/12/2021, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022 của Khối văn phòng quản lý các chương trình KH&CN cấp quốc gia.

Báo cáo tổng kết cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, văn phòng Quản lý các chương trình KH&CN cấp quốc gia đã phối hợp với các vụ chức năng và các ban chủ nhiệm chương trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 tập trung vào các nhiệm vụ: quản lý gần 500 nhiệm vụ đang triển khai thuộc 8 chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia, nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia, nhiệm vụ quỹ gen và dự án lớn; tổng kết 7 chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020; tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ thuộc chương trình trọng điểm KC-4.0/19-25… Bên cạnh đó, với các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng tại Quyết định số 788/QĐ-BKHCN ngày 6/4/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN, Văn phòng đã phối hợp với các vụ chức năng hoàn thành hướng dẫn hoàn thiện thuyết minh và ký kết hợp đồng nghiên cứu triển khai và cấp kinh phí cho 212 nhiệm vụ độc lập, tổ chức kiểm tra định kỳ 286/305 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 93,7% (do một số nhiệm vụ đã được gia hạn thời gian thực hiện sang năm 2022); hoàn thành nghiệm thu cấp quốc gia 186 nhiệm vụ, trong đó có 133 nhiệm vụ thuộc các chương trình và 54 nhiệm vụ độc lập (đạt tỷ lệ 88,5% đối với nhiệm vụ độc lập và 98% đối với nhiệm vụ thuộc các chương trình)…

Trong năm 2021, Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia đã cùng các đơn vị liên quan tổ chức hơn 70 hội đồng tuyển chọn, gần 80 tổ thẩm định kinh phí xét duyệt 75 nhiệm vụ, ký 61 hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ mở mới năm 2021; tổ chức nghiệm thu 48 nhiệm vụ trong năm 2021 đúng thời gian quy định và đều được nghiệm thu đạt trở lên, trong đó có 5 nhiệm vụ được nghiệm thu với kết quả xuất sắc, được hội đồng khoa học đánh giá cao; trang bị hệ thống phòng họp trực tuyến và thống nhất quy trình với các đơn vị quản lý nhiệm vụ và tổ chức chủ trì liên quan đến việc triển khai các cuộc họp trực tuyến…

Bắc Lãm

(Theo Môi trường & Đô thị điện tử)