Nghệ An dự kiến điều chỉnh mức giá tính thuế nhiều loại khoáng sản

Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh dự thảo về quy định Bảng tính giá tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An với nhiều điểm mới.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về việc tham mưu bổ sung giá tài nguyên để tính tiền đặt trước và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, xử lý vướng mắc trong việc tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo quy định về bảng giá tính thuế tài nguyên mới trên địa bàn.

Trước đó, căn cứ vào Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên qua quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND nói trên, đến nay còn một số vướng mắc. Đó là: Một số sản phẩm tài nguyên có phát sinh trên thực tế nhưng chưa được quy định trong bảng giá; Một số đơn vị tính thuế tài nguyên của một số sản phẩm tài nguyên trong bảng giá chưa được quy định đơn vị tính;

Một số sản phẩm tài nguyên trong Bảng giá chưa được quy định giá tính thuế tài nguyên, chưa được quy định mã nhóm, loại tài nguyên.

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp trên địa bàn, thực tế một số loại tài nguyên, khoáng sản có sử dụng đơn vị tính sản lượng tài nguyên khác với đơn vị tính đã được quy định; Một số nội dung khác như: đơn vị tính, mã tài nguyên, nhóm tài nguyên chưa phù hợp…

Hiện nay Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTC/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC/2017.

Từ các lý do nêu trên thì việc ban hành quyết định thay thế Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hết sức cần thiết.

Ông Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan Thuế các cấp; Các cơ quan khác có liên quan; Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp thuế tài nguyên theo quy định.

Bảng giá tính thuế tài nguyên

1. Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm:
a) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại
b) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại .
c) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên

d) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên
đ) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên.
e) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác.

Gồm các phụ lục sẽ được công bố sau khi cấp có thẩm quyền ra quyết định.

Về Mức giá quy định tại Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định này là căn cứ để tính thuế tài nguyên.
Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên ghi trong hóa đơn cao hơn mức giá quy định tại Bảng giá này thì tính theo mức giá trong hóa đơn. Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên ghi trong hóa đơn thấp hơn mức giá quy định tại Bảng giá này thì tính theo mức giá quy định tại Bảng này.

Giao Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đăng ký, kê khai, tính và nộp thuế theo quy định. Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế tài nguyên, niêm yết công khai Bảng giá tính thuế tài nguyên tại trụ sở cơ quan thuế và thực hiện việc quản lý thuế tài nguyên theo quy định. Gửi Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An về Tổng cục Thuế để xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tính thuế tài nguyên.

Theo dự thảo, một số sản phẩm nổi bật có giá tính thuế tài nguyên như sau:

Rubi thô chưa phân loại theo kích thước, chất lượng, giá tính thuế: 880.000.000 đồng/kg, Quặng vàng có hàm lượng Au<2 gram/tấn, giá 1.300.000 đồng/tấn, vàng cốm giá tính thuế 1 tỷ đồng/kg. Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3, giá 700.000 đồng/m3; Đá khối để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt dưới 0,1m2 đến dưới 0,3m2, giá 1.400.000 đồng/m3;Đá hộc có giá tính thuế 120.000đồng/m3; cát vàng dùng trong xây dựng giá tính thuế 110.000 đồng/m3,

PV – Báo Nghệ An

Theo Nghệ An

Ảnh: Khai thác đá trắng ở Quỳ Hợp. Ảnh tư liệu

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baonghean.vn/nghe-an-du-kien-dieu-chinh-muc-gia-tinh-thue-nhieu-loai-khoang-san-269046.html