Nâng cao ‘tuổi thọ’ vỉa hè từ câu chuyện lát đá

Mặc dù được đầu tư, nâng cấp nhiều lần bằng những loại đá chất lượng, nhưng thực tế chỉ qua một thời gian, vỉa hè ở một số nơi đã bị xuống cấp, đá lát vỉa hè bị vỡ, gây mất mỹ quan đô thị. Chính vì vậy, cử tri đã đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội xem xét, đánh giá lại, có giải pháp nâng cao hiệu quả việc lát đá vỉa hè, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm nếu có.

Những tồn tại

Qua tìm hiểu, giai đoạn 2016-2017, vỉa hè nhiều tuyến phố tại các quận nội thành đã được thay, lát mới đá. Song cũng chẳng bảo lâu, cũng chính tại một số tuyến phố, vỉa hè lại bị xuống cấp. Nứt, lún, đá bị vỡ…

Những tồn tại đã được Thanh tra thành phố Hà Nội chỉ ra tại Kết luận số 637/KL-TTTP-P2 ngày 13/2/2018. Cụ thể: Chất lượng mặt hè và các lớp kết cấu chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế, thiết kế vỉa hè và các tuyến phố chưa có sự đồng nhất, việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật, công tác hạ ngầm chưa đồng bộ, chưa đảm bảo mỹ quan đô thị; công tác quản lý, sử dụng vỉa hè sau đầu tư tại một số tuyến phố còn chưa đúng mục đích; công tác bảo hành, bảo trì chưa được thường xuyên, kịp thời…

Sau khi có kết luận thanh tra, từ năm 2018 đến nay, UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức rà soát, đánh giá và thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lát đá vỉa hè.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành một số văn bản chỉ đạo như: Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 về việc ban hành “thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Văn bản số 1385/UBND-ĐT ngày 8/4/4019 về việc chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lát đã vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn một số quận. Sở Xây dựng có Văn bản số 2640/SXD-GĐXD ngày 4/4/2018 về hướng dẫn quy trình lát hè bằng đá tự nhiên, bảo trì hè sau khi lát.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố và hướng dẫn của Sở Xây dựng, đến nay, về cơ bản, UBND các quận, huyện khắc phục được một số tồn tại, hạn chế trong việc cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố lát hè bằng đá tự nhiên. Công tác khảo sát, thiết kế, công tác hạ ngầm, chất lượng thi công đã được nâng lên… Mặc dù vậy, công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu vật liệu đá đầu vào tại một số tuyến phố chưa đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh đó, đặc thù công tác thi công cải tạo, chỉnh trang phụ thuộc vào thực tế mặt bằng hiện trạng trên từng tuyến phố và thời gian thi công vào ban đêm. Tuy nhiền, công tác giám sát của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát chưa thường xuyên liên tục, chưa kịp thời giải quyết, xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Đặc biệt, công tác phối hợp xử lý thiết kế theo thực tế hiện trạng công trình (thi công tại các vị trí bó gốc cây, cột điện, tủ điện không đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật).

Đồng thời công tác quản lý sử dụng, bảo trì hè sau đầu tư tại một số tuyến phố chưa bảo đảm. Việc tổ chức kiểm tra rà soát, thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, bảo trì hè hư hỏng, xuống cấp tại một số tuyến chưa kịp thời để đảm bảo duy trì chất lượng công trình và cảnh quan, mỹ quan đô thị. Việc quản lý, sử dụng mặt hè không đúng công năng sử dụng, mục tiêu đầu tư và thiết kế phê duyệt gây hư hỏng, xuống cấp mặt hè. Nhiều nơi, vỉa hè còn bị chiếm dụng để đỗ ô tô, xe cơ giới hoặc phục vụ các hoạt động kinh doanh của người dân…

Nghiên cứu những giải pháp hiệu quả

Để tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục tồn tại trong công tác đầu tư và quản lý sau đầu tư hè đường các tuyến phố trên địa bàn Thủ đô, UBND Thành phố đã có văn bản 4236/UBND-ĐT ngày 16/12/2022 về việc chấn chỉnh công tác đầu tư và quản lý sau đầu tư hè đường các tuyến phố.

Cần có những giải pháp hiệu quả để đảm bảo chất lượng hè đá sau khi thi công (Ảnh minh họa: M.Phương)

Cần có những giải pháp hiệu quả để đảm bảo chất lượng hè đá sau khi thi công (Ảnh minh họa: M.Phương)

Hiện nay, Sở Xây dựng đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành Thành phố kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguyên nhân xảy ra tình trạng đát lát bị bong bật, lút nứt, vỡ… nghiên cứu các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bao gồm cả việc nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng.

Ngày 20/2/2023, Sở Xây dựng đã có văn bản số 918/SXD-GĐXD yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây về việc chấn chỉnh công tác đầu tư, quản lý sau đầu tư, đánh giá những nguyên nhân, tình trạng hư hỏng và hiệu quả công tác đầu tư lát đá hè đường các tuyến phố theo phân cấp và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng.

Trên cơ sở các kết quả báo cáo, đánh giá của UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Xây dựng sẽ tổ chức tham vấn các đơn vị liên quan và chuyên gia đầu ngành để tham mưu, đề xuất UBND Thành phố các giải pháp cụ thể, thiết thực xem xét chỉ đạo, nâng cao hiệu quả việc lát đá vỉa hè và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nếu có.

H.Duy – Báo LĐTĐ

Theo Lao Động Thủ Đô

Ảnh: Việc lát đá vỉa hè vẫn còn những tồn tại (Ảnh minh họa: M.Phương)

Xem bài viết gốc tại đây:

https://laodongthudo.vn/nang-cao-tuoi-tho-via-he-tu-cau-chuyen-lat-da-159009.html