Năm 2025 phải cơ bản hoàn thành cao tốc Bắc – Nam

Mục tiêu được đề ra với Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) là đến năm 2025 phải cơ bản hoàn thành cao tốc Bắc – Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021 – 2025. Một trong những nội dung đáng chú ý trong bản thông báo kết luận trên là chỉ đạo của Thủ tướng về tiến độ triển khai dự án cao tốc Bắc – Nam.

Cụ thể, mục tiêu được Thủ tướng đặt ra đến năm 2030 là phấn đấu cả nước có khoảng 5.000km đường cao tốc. Bộ GTVT cần làm rõ sự cần thiết, tính cấp bách, hiệu quả và khả năng bố trí nguồn lực đầu tư các dự án liên quan.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành giao thông lấy ý kiến các đơn vị liên quan về chủ trương đầu tư tiếp các dự án cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021 – 2025 đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến.

Đây là những cơ sở để Bộ GTVT trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV vào tháng 7/2021.

Cao tốc Bắc – Nam kéo dài từ Hà Nội đến TP Cần Thơ dài 1.799km. Tính đến thời điểm hiện tại, “siêu dự án” này đã triển khai được 11 dự án thành phần với tổng chiều dài dài 654km đi qua 13 tỉnh thành. Còn lại 700km thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam chưa hoàn thành và cần được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư.

Quý Nguyễn – Báo KTĐT

Theo Kinh tế & Đô thị

Ảnh: Năm 2025 cao tốc Bắc – Nam về cơ bản phải được hoàn thành. (Ảnh: Hòa Thắng).

Xem bài viết gốc tại đây:

http://kinhtedothi.vn/nam-2025-phai-co-ban-hoan-thanh-cao-toc-bac-nam-418126.html