Mỗi ngày có 3 công trình vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.HCM

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, tổng số công trình vi phạm là 1.568 công trình, bình quân 3 vụ/ngày.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo về kết quả thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn TP.

Theo đó, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị 23 và Kế hoạch 3333/KH-UBND trên toàn TP và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị TP, tình hình quản lý TTXD trên địa bàn TP có nhiều chuyển biến tích cực, bình quân số vụ vi phạm trên 1 ngày đều giảm so với thời điểm trước khi ban hành Chỉ thị 23.

Cụ thể, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện (15/7/2019 – 15/12/2020), tổng số công trình vi phạm là 1.568 công trình, bình quân 3 vụ/ngày, giảm 5,5 vụ/ngày, tỷ lệ giảm là 64,7%, so với bình quân số vụ vi phạm trước thời điểm ban hành Chỉ thị 23 là 8,5 vụ/ngày.

Sở Xây dựng TP cho biết: Trong thời gian tới, tiếp tục kiện toàn, tổ chức lại các lực lượng tham gia công tác quản lý TTXD nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về TTXD, đảm bảo mọi công trình xây dựng trên địa bàn TP phải được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Những công trình xây dựng không phép ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý TTXD nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các vi phạm TTXD. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp quản lý TTXD trên địa bàn TP được ban hành theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 2/12/2019 của UBND TP.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm TTXD trên địa bàn mà không được kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm.

XUÂN TRƯỜNG – Báo Dân Sinh

Theo Dân Sinh

Xem bài viết gốc tại đây:

https://baodansinh.vn/moi-ngay-co-3-cong-trinh-vi-pham-ve-trat-tu-xay-dung-tren-dia-ban-tphcm-2021030714443509.htm